Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Luận án Tiến sĩ trong 2 dòng
30/03/2010

Thật là một chuyện không tưởng. Ngày nay như các bạn đã biết các luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học của chúng ta đều trung bình dày trên 50 trang, thậm chí cả trăm trang.


Còn các luận án Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ? Có lẽ cả nghìn trang.

Thế mà trong lịch sử Toán học đã có những luận án Tiến sĩ chỉ có ... 2 dòng.

Các bạn không tin ??

Đó là một bài báo của Kelly mà sau này ông dùng nó để bảo vệ luận án Tiến sĩ của mình, tuy nhiên ở đây phải hiểu 2 dòng là theo thực chất của luận văn, còn các từ râu ria thì không tính (ví dụ như các chữ Định lý, Chứng minh,...).

"Định lý:

Hàm nguyên không nhận giá trị 0 và 1, là hằng số.

Chứng minh:

là hàm nguyên bị chặn."URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3827

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn