Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tài liệu Quy trình 10 bước xếp Thời khóa biểu sử dụng phần mềm TKB 8.0
14/06/2010

TKBTM là tên thương mại của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net phát hành. Trải qua 20 năm liên tục phát triển, TKB là phần mềm có nhiều tính năng mạnh nhất trong số các phần mềm tương tự hiện có tại Việt Nam. Lần đầu tiên phần mềm đã hỗ trợ hoàn toàn mô hình phòng học bộ môn và đa năng với lệnh xếp 100% thời khóa biểu. TKB cũng là phiên bản đầu tiên hỗ trợ mô hình nhà trường với nhiều Chương trình đào tạo khác nhau đáp ứng mô hình các trường THPT phân ban mới.


Phiên bản TKB 8.0 đã hoàn thiện tất cả các thuật toán và tính năng hỗ tối ưu tinh chỉnh dữ liệu trong quá trình xếp thời khóa biểu. Đó là các lệnh đánh giá thời khóa biểu GV theo 12 tiêu chí; đánh giá tiết học; chức năng đánh giá giáo viên trong quá trình tinh chỉnh dữ liệu;, chức năng chuyển tiết tối ưu; các thuật toán tối ưu tinh chỉnh dữ liệu OpCX, OpDPR, OpFPR; chức năng đánh giá GV theo buổi học và các lệnh tối ưu tinh chỉnh giáo viên TOP.

Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh. Mục đích của tài liệu này là định hướng cho các giáo viên xếp TKB có một cái nhìn tổng quan về các bước và các chức năng của phần mềm. Áp dụng trên thực tế mỗi nhà trường, mỗi giáo viên có thể có những thói quen hay cách làm khác nhau không nhất thiết giống hệt như 10 bước này. Tuy nhiên theo chúng tôi, qui trình 10 bước mà chúng tôi đưa ra ở đây sẽ giúp ích cho tất cả các nhà trường, các giáo viên đang và sẽ làm công việc xếp thời khóa biểu.

Sau đây là Quy trình 10 bước xếp Thời khóa biểu:

Bước 1: Khở tạo dữ liệu thời khóa biểu mới

Bước 2: Nhập, điều chỉnh dữ liệu gốc thời khóa biểu

Bước 3: Nhập bảng PCGD và ràng buộc thời khóa biểu

Bước 4: Chuẩn bị xếp thời khóa biểu

Bước 5: Xếp ự động TKB

Bước 6: Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu

Bước 7: Tối ưu hóa dữ liệu thời khóa biểu

Bước 8: In ấn TKB

Bước 9: Các công cụ xếp TKB

Bước 10: Tổng hợp, thống kê và truy vấn thời khóa biểu

Tải tài liệu Quy trình 10 bước xếp Thời khóa biểuURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4011

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn