Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

2. Tử viết (Thầy Khổng Tử nói rằng)
22/06/2010

Có một thầy đồ dạy học trò sách Luận ngữ. Sáng hôm nào cũng có một cô con gái đi chợ qua đấy. Nghe học trò người nào cũng nói rằng:


“Tử viết”, cô ta không biết là ý gì mà mình cứ đi qua thì học trò nói “Tử viết”. Một hôm, cô ta thấy một cậu đang rửa mặt ở cầu ao, hỏi rằng: “Tử viết là nghĩa thế nào hả cậu”. Cậu ta mới bị thầy đánh, đương tức, nói rằng: “Tử viết là tượng vào cô”. Cô ta hầm hầm đến nơi thầy, dang tay tát một cái thật mạnh, nói rằng: “Thầy quen Tử viết với tôi hử”.

1. TIẾU LÂM TÂN TRUYỆN và chuyện kể TRÚNG TỬUURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4035

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn