Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 12. Tranh toạ (Tranh nhau chỗ ngồi)
05/07/2010

Mắt bảo lông mày rằng: “Tao còn phải trông hòm nhiều việc, mày thật là vô dụng. Làm sao mày lại trên tao”. Lông mày bảo mắt rằng: “Dẫu vô dụng thật, nhưng mà không có tao ở trên mày, thì trông mày còn ra cái gì nữa”.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4118

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn