Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 20. Nịnh nhà giầu
16/07/2010

Có anh nịnh nhà giầu nói rằng: “Hôm nọ tôi nằm chiêm bao thấy ông sống lâu một nghìn năm”. Anh nhà giầu nói rằng: “Chiêm bao thấy sống thì hóa chết, cũng là triệu bất thường [điềm chẳng lành]”. Anh nịnh vội lái lại rằng: “Tôi nói nhầm. Tôi chiêm bao thấy chết một nghìn năm”.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4208

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn