Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Còn vĩ đại hơn
08/09/2006

Còn vĩ đại hơn

Trong giờ Vật lý, thầy giáo giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton.

Nhân tiện, thầy kể luôn những câu chuyện bên lề về cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại.

Cuối cùng thầy nhấn mạnh:

- Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng đến tận bây giờ.

Một học sinh tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều! Tiếc thật!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=423

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn