Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 27. Rậm râu
24/07/2010

Có người rậm râu đi đường, đứa trẻ con nói rằng: “Người kia không có miệng”. Người ấy tức quá, vạch ngay râu mắng rằng: “Chẳng miệng là cái của mẹ mày đây ư?”. Đứa trẻ con khóc chạy về mách mẹ, mẹ bảo rằng: “Người ta mắng ai ấy đấy, không phải nói mẹ mày đâu, mẹ mày làm gì có rậm như thế”.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4253

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn