Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 36. Học khôn
04/08/2010

Một anh ngu ngơ, lấy được vợ xinh lắm. Bố mẹ thấy chàng rể thế, định đem con gái mình để gả cho người khác, thế mà anh ngu ấy cũng không biết. Người làng mới bảo rằng: “Sao anh không đi học khôn đi”. Anh ta nghe sáng hôm sau đi thật sớm. Ra đến đồng, nghe mấy thằng chăn trâu hát rằng: “Thanh thanh ngồi đống cỏ gianh, hơn ngồi chiếu cao”. Anh ta học mãi. Đi một lúc lâu chẳng thấy gì, chỉ thấy một thằng bắt ếch nói rằng: “Thập thò chẳng lo mà chết”. Anh ta học mãi. Đi gần đến tối, gặp hai anh học trò nói rằng: “Thôi mai ta lên huyện”. Anh ta lại học lấy cả. Ngày học được ba câu.


Hôm sau người làng lại bảo rằng: “Hôm nay nhà bố mẹ vợ anh đem vợ anh gả cho người khác. Sao anh không chịu”. Anh ta mới biết nhà vợ ở bất nhân. Đi đến nhà vợ. Bố mẹ vợ cho ngồi ở ngoài sân ăn cơm mấy người hèn hạ. Anh ta nhớ câu thứ nhất, nói rằng: “Thanh thanh ngồi đống cỏ gianh hơn ngồi chiếu cao”. Cả nhà vợ sợ quá, cũng nói rằng: “Sao bảo nó ngu mà nó biết nói thế”. Người nào cũng thập thò trông ra. Nó nhớ câu thứ hai, nói rằng: “Thập thò chẳng lo mà chết”. Các cụ ăn cỗ ở trong nhà nghe thấy nó nói thế, thất kinh hồn vía, bảo mời nó vào ngồi trong nhà. Nó ăn cơm uống rượu no say đâu vào đấy, nhớ câu thứ ba, nói nữa rằng: “Thôi mai ta lên huyện”. Cả nhà vợ sợ quá, tưởng nó đi thưa, vội sai người lại nhà nó xem tình ý làm sao. Nguyên bố vợ tên là Đực, mẹ vợ tên là Béo, con giai tên là Kềnh, thằng nhỏ tên là Gầy. Thằng nhỏ tưởng lấy giấy làm đơn. Anh ngu bắt được con rận đực, nói rằng: “Thằng đực này tệ thật”. Thẳng nhỏ nghe tưởng nó viết tên ông mình vào đơn. Sau anh ngu lại bắt được con rận béo, nói rằng: “Con béo này hại ông”. Thằng nhỏ tưởng nó viết tên bà chủ mình vào đơn. Sau anh ngu lại bắt được con kềnh, nói rằng: “Thằng kềnh cũng đáo để”. Thằng nhỏ nghe tưởng nó viết tên cậu chủ mình vào đơn. Sau anh ngu lại bắt được con rận gầy, nói rằng: “Còn thằng gầy này, ông cũng thịt cả”. Thằng nhỏ tưởng nó viết tên mình vào nữa, vội vàng kêu to lên rằng: “Lạy ông tha tôi ra. Ông đừng viết tên tôi vào đơn. Tôi có làm gì đến vợ ông đâu!”. Anh ngu phì cười nói rằng: “Mày về bảo ông bà mày đem giả vợ tao thì tao tha”. Thằng nhỏ chạy về nói rằng: “Lạy ông, lạy bà! Tôi đến nhà ấy, tôi thấy anh ấy lấy giấy làm đơn. Trước là anh ấy viết tên ông. Sau anh ấy viết tên bà. Sau anh anh ấy viết tên cậu tôi. Sau nữa anh ấy viết tên tôi. Tôi kêu lạy anh ấy, anh ấy bảo rằng: Mày về bảo ông bà mày giả vợ tao thì tao tha. Xin ông bà đừng gả cho người khác mà chết cả ông bà, cả cậu tôi. Sau nữa chết cả tôi. Xin ông bà đem gả vợ anh ấy cho anh ấy, không có thì nguy mất cả tôi nữa. Xin ông bà nghĩ lại cho”.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4306

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn