Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Ít nhất là 4 characters
21/09/2006

Ít nhất là 4 characters

Các con tôi rất thích dạo Nét, chúng thường hay viết mật khẩu vào một tờ giấy. Tôi thấy mật khẩu vào Disnay của chúng là:” GoofyMickeyMinniePluto” ngạc nhiên tôi hỏi:

- Sao mật khẩu sao mật khẩu dài quá vậy?

Chúng trả lời:

Vì mật khẩu họ đòi phải ít nhất chứa 4 characters.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=443

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn