Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Ngôn ngữ “Mẹ đẻ”
24/09/2006

Điều tra viên dân số vào nhà một lập trình viên:

- Ngôn ngữ mẹ đẻ của anh?

- Ngôn ngữ mẹ đẻ nào?

- Là ngôn ngữ anh được học từ nhỏ và dùng nó suốt cuộc đời.

- Basic

- Không phải.

- Vậy đó là C++ hay C.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=445

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn