Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình GeoMath Page trong bộ phần mềm GeoMath
04/11/2010

Một trong các chức năng chính của bộ phần mềm GeoMath là cho phép các giáo viên khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán, phần Hình học, mỗi bài giảng là một tệp *.gmath. Cấu trúc mỗi bài giảng là một GeoMath Page bao gồm nội dung chi tiết bài giảng và các tệp hình học động kèm theo được nhúng trong tệp bài giảng này.
Nội dung chi tiết của bài học được nhập trong một cửa sổ riêng biệt với gần đầy đủ các tính năng soạn thảo bình thường.

Phía trên cửa sổ soạn thảo là thanh công cụ soạn thảo.

Một vài tính năng mạnh của cửa sổ soạn thảo này:

- Hỗ trợ gõ tiếng Việt với tất cả các loại Font chữ.

- Cho phép nhập công thức Toán học (bằng Math Type), chèn hình ảnh, bảng biểu vào trang soạn thảo.

- Đặc biệt phần mềm cho phép chuyển nhập toàn bộ nội dung văn bản được nhập sẵn từ DOC file vào nội dung hiện thời.

Các nút trên thanh công cụ soạn thảo của phần mềm có ý nghĩa như sau:

Một tính chất rất đặc biệt nữa của GeoMath page là cho phép nhúng vào trang này các đối tượng hình hình học. Các hình hình học này sẽ giúp giáo viên có thêm tư liệu để giảng dạy tốt hơn tiết học của mình.

Trong phần mềm GeoMath, các đối tượng hình này sẽ được lấy từ một CSDL các đối tượng hình học có sẵn trong phần mềm.

Trên màn hình soạn thảo nội dung bài giảng các đối tượng hình nhúng này được liệt kê bên phải màn hình.

Mỗi tệp bài giảng là một tệp có dạng *.gmath trên đĩa. Các tệp này được thiết kế nhỏ, gọn, dễ dàng sao chép, di chuyển. Giáo viên sau khi tạo ra các tệp này sẽ dễ dàng chỉnh sửa theo ý muốn.

Có thể nói mô hình GeoMath Page là mô hình bài giảng điện tử môn Toán hình học đầu tiên của Việt Nam dành cho các khối lớp THCS, THPT. Trong tương lai mô hình này sẽ còn được nâng cấp và phát triển.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4802

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn