Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hai Lớn Hơn Ba
06/10/2006

Năm học mới sắp bắt đầu, chị Hai dẫn bé Diễm đi tới trường báo tên. Lúc kiểm tra học vấn, thầy giáo bảo bé Diễm đếm từ 1 đến 10, bé Diễm đọc làu làu. Thầy đồng ý lắm liền hỏi thêm:

- Hai với ba, số nào lơn hơn vậy?

- Hai lớn hơn ba ạ - Bé Diễm tin tưởng trả lời.

Chị hai đứng bên vừa nháy mắt vừa lấy ta ra hiệu để nhắc. Mấy bạn nhỏ đừng ngoài cười ầm lên. Bé Diễm thấy thế liền lườm mặt quát lại:

- Cười cái gì. Em là thứ ba, chị Hai lớn hơn em đấy thôi.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=483

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn