Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình câu hỏi điền khuyết trong phần mềm iQB 5.0
29/12/2010

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Trong phiên bản mới 5.0 của bộ phần mềm iQB sắp phát hành đã đưa vào một loại hình câu hỏi mới, đó là câu hỏi dạng ĐIỀN KHUYẾT. Bài viết ngắn này sẽ mô tả mô hình tính năng và cách sử dụng kiểu câu hỏi này.


1. Câu hỏi điền khuyết là gì?

Câu hỏi điền khuyết là loại câu hỏi trong đó người dùng cần điền vào một câu, đoạn văn còn khuyết một vài chỗ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Các vị trí còn khuyết sẽ hiện trên màn hình bằng các dấu "...".

Ví dụ:

Chú ý:

- Trong ví dụ trên, vị trí điền khuyết với ký hiệu <2> có nghĩa là vị trí này cần điền cụm từ số 2 từ danh sách các cụm từ - đáp án trong khung, cột phải.

- Số vị trí điền khuyến có thể nhiều hơn số lượng đáp án.

2. Mô hình câu hỏi điền khuyết trong phần mềm iQB

Câu hỏi điền khuyết được bổ sung vào danh sách các câu hỏi hỗ trợ của phần mềm iQB phiên bản 5.0. Khi nhập câu hỏi chú ý chọn kiểu câu hỏi là "điền khuyết".

Cửa sổ nhập thông tin nội dung câu hỏi điền khuyết có dạng như hình dưới đây:

3. Làm bài kiểm tra trực tuyến với câu hỏi điền khuyết

Màn hình làm bài kiểm tra trực tuyến với câu hỏi điền khuyết có dạng như sau:

Để làm bài, người dùng thực hiện thao tác kéo thả chuột để chuyển các từ trong DS đáp án tại khung bên phải vào vị trí cần điền <...> trong nội dung câu hỏi.

Có thể làm lại câu hỏi này bằng cách nháy nút Làm lại phía dưới màn hình.

Khi làm bài xong, nộp bài nếu câu hỏi này làm sai thì phần mềm sẽ hiện đáp án của câu hỏi điền khuyết như sau:

4. Chuyển nhập dữ liệu câu hỏi điền khuyết từ tệp DOC

Các câu hỏi điền khuyết có thể được chuyển nhập từ DOC File có khuôn dạng bắt buộc sau:

====== Mẫu câu điền khuyết ========

# (d)

Mường <1>, <2> Cúm, Him <3>
Hoa mơ lại <4>, vườn cam lại <5>

A. Thanh

B. Hồng

C. Lam

D. Trắng

E. Vàng

======== Kết thúc ========

Chú ý:

- Mỗi câu hỏi sẽ phải bắt đầu bằng cụm ký tự #(d).

- Thứ tự các đáp án chính là các cụm từ đáp án phải được điền lần lượt vào các vị trí đánh dấu <1>, <2>, <3>, <4>, .... trong câu hỏi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4999

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn