Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

So sánh các tính năng khác biệt của GeoMath 1.5 với GeoMath 1.0
17/03/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sắp phát hành phiên bản nâng cấp GeoMath 1.5, đây là bản nâng cấp với rất nhiều tính năng mạnh, đột phá, chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trên thực tế của giáo viên.

Bài viết này sẽ đưa ra các so sánh giữa 2 phiên bản để các nhà trường và giáo viên hiểu rõ hơn các cải tiến mới này của phần mềm.


SttChức năng so sánhPhiên bản cũ GeoMath 1.0Phiên bản mới GeoMath 1.5
1.Nội dung tệp *.gmathPhiên bản 1.0Tệp *.gmath 1.5 được cải tiến và nâng cấp hoàn toàn so với phiên bản cũ 1.0.
2.Mô hình Math PageMô hình Math Page bao gồm 1 trang văn bản text + danh sách các đối tượng hình học.Mô hình không thay đổi so với phiên bản cũ.
3.CSDL Các đối tượng hình học (GDL)Phiên bản 1.0Bổ sung thêm 20 công cụ hình học 3D.
4.Sự phụ thuộc của tệp *.gmath với CSDL GDLTệp *.gmath phụ thuộc hoàn toàn vào CSDL.Tệp *.gmath được thiết kế mới không phụ thuộc vào CSDL.
5. Phần mềm GeoMath 7 có thể mở được một tệp *.gmath được tạo bởi GeoMath 10 hay không? Không thể được.
Trong phiên bản này, GeoMath 7 chỉ được phép mở các tệp *.gmath được tạo bởi GeoMath 7 mà thôi.
Có thể được.
Trong phiên bản mới tệp *.gmath không phụ thuộc vào CSDL. Do vậy, GeoMath 7 có thể mở được mọi tệp *.gmath.
6. Có được phép nhúng các tệp hình học không có trong CSDL vào Math Page được không? Không thể được.
Trong phiên bản này, chỉ được phép lấy và nhúng các tệp hình học từ CSDL.
Có thể được.
Có thể nhúng 1 tệp hình học bất kỳ (1 trong 3 kiểu ggb, zir và cg3) vào Math page của *.gmath trong phiên bản mới.
7.Các được phép sửa thuộc tính của các đối tượng hình học trong tệp *.gmath hay không? Không thể Có thể.
Phiên bản mới cho phép người dùng thay đổi tất cả các thuộc tính của các đối tượng hình học đã nhúng vào tệp như:
- Tên
- Thông tin kiến thức môn học
- Thông tin giáo viên
- Thông tin cách sử dụng
8. Các đối tượng hình học đã nhúng trong tệp *.gmath có thể chỉnh sửa bởi chính các phần mềm hình học động (GeoGebra, C.A.R, Cabri 3D) hay không? Không thể Có thể.
Nếu trên máy tính người dùng cài các phần mềm Geogebra, C.A.R hay Cabri 3D thì người dùng có thể sửa trực tiếp các tệp hình học này theo ý muốn.
9.Hiển thị trang Math Page trong màn hình trình diễn bài giảng hình học.Không tự động phân trang.Tự động phân trang ngay trên màn hình trình diễn.
10.Hiển thị màn hình trình diễn đối tượng hình học động trong phần mềm. Cải tiến màn hình trình diễn đối tượng hình học động hợp lý hơn và dễ sử dụng hơn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5180

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn