Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Máy ảo Java của Sun - Java Virtual Machine
27/10/2006

Java như là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hướng đối tượng, hiểu - mạng, có thể biên dịch, mạnh, an toàn, độc lập với cấu trúc, dễ di chuyển, hiệu suất cao, đa luồng, và có tính động.

Chúng ta có thể xây dựng nên các applet Java, đó là những trình ứng dụng mini được phân phối qua Internet và chạy trong một trình duyệt Web hiểu Java. Các applet Java tăng cường cho trang Web khả năng tương tác phong phú hơn và tính đa phương tiện tốt hơn so với khi dùng HTML bình thường.

Java Virtual Machine (Máy ảo Java của Sun - JVM). JVM cho phép applet chạy trong các browser như Netscape Navigator và Internet Explorer.

Tải phần mềm Java Virtual Machine
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=528

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn