Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Món quà vô giá mừng ngày khai trường: phần mềm Geogebra 4.0 mới với nhiều tính năng đột phá mãnh liệt. Phần 5: Đa giác vector và Đường gấp khúc
09/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần mềm Geogebra 4.0 mới đã ra đời đúng vào những khai đầu năm học mới của các nhà trường Việt Nam. Đây sẽ là món quà vô giá cho các giáo viên đang dạy môn Toán trong các trường THCS, THPT của Việt Nam.


Các giáo viên và học sinh cos thể download miễn phí phần mềm này từ địa chỉ:

http://code.google.com/p/geogebra/downloads/list

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày 2 công cụ mới của phần mềm Geogebra 4.0 là công cụ Đa giác vector và Đường gấp khúc.

5. Đa giác vector và Đa giác điểm (đường gấp khúc)

Hai đối tượng mới nữa liên quan đến khái niệm Đa giác mới được đưa vào phần mềm Geogebra 4.0 là công cụ Đa giác vector và Đường gấp khúc (đa giác điểm) .

Vị trí các công cụ này trên thanh công cụ:

Đa giác vector (Vector Polygon)

Sử dụng công cụ để tạo các đa giác vector.

Thao tác khởi tạo đa giác vector hoàn toàn giống như đối với đa giác thường: nháy chuột lần lượt lên các điểm của đa giác, nháy chuột lên điểm đầu tiên để kết thúc tạo đa giác.

Sự khác biệt giữa Đa giác thường và Đa giác vector chỉ là ở thuộc tính của điểm đầu tiên (trong hình dưới, A là điểm đầu tiên).

Khi dịch chuyển điểm đầu tiên, toàn bộ đa giác vector sẽ dịch chuyển theo. Như vậy điểm đầu tiên của đối tượng Đa giác vector đóng vai trò như một "đỉnh của vector đa giác" vậy.

Đường gấp khúc (Polyline)

Sử dụng công cụ để tạo Đường gấp khúc hay Đa giác điểm.

Cách tạo đường gấp khúc hoàn toàn giống như cách tạo đa giác, dùng chuột nháy chọn lần lượt các đỉnh của đường gấp khúc, quá trình tạo kết thúc khi nháy chuột lại vào điểm đầu tiên.

Chú ý rằng nhìn bên ngoài đường gấp khúc này giống như khi ta tạo ra các đoạn thẳng liên tiếp nhau. Vậy sự khác nhau giữa đối tượng Đường gấp khúc này và các đoạn thẳng nối nhau là gì?

1. Đường gấp khúc này là một đối tượng hình học hoàn chỉnh. Chúng ta có thể dịch chuyển vị trí các đỉnh, nhưng đường gấp khúc vẫn nối liền chúng.

2. Nếu dịch chuyển bằng chuột trên các cạnh của đường gấp khúc thì toàn bộ đối tượng sẽ dịch chuyển theo.

3. Khi toàn bộ đường gấp khúc là một đối tượng hình học hoàn chỉnh thì chúng ta có thể thực hiện được nhiều thao tác và chức năng thú vị dành cho đối tượng này, ví dụ:

- Cho 1 điểm chuyển động tự do trên đường gấp khúc.

- Tính chiều dài của đường gấp khúc.

- Thay đổi kiểu đường, màu sắc của toàn bộ đường gấp khúc.

Chú ý:

Phần mềm Geogebra 4.0 đã việt hóa khái niệm này bằng từ "Đa giác điểm" chắc vì cách tạo đối tượng này tương tự như đa giác. Tuy nhiên từ gốc tiếng Anh là Polyline nên phải dịch là Đường gấp khúc mới chính xác.

(còn nữa)URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5561

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn