Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui cuối tuần. Câu hỏi 6
26/11/2011

Câu hỏi 6:

Nhóm các cụm chữ cái (từ) sau sẽ có một từ bị thừa, đó là cụm từ nào?

CEFH           LNOQ           UWXZ

HJKN           PRSU           DFGI


Lời giải

Chúng ta sẽ tìm hiểu các qui luật chung xây dựng nên các cụm chữ cái này.

Bắt đầu từ: CEFH. Các chữ cái này có vẻ như là các ký tự liền nhau của bảng chữ cái? không hẳn vậy, vì dãy các ký tự này không là liên tục trong bảng chữ cái.

Chúng ta hãy xét kỹ hơn nhé:

Dãy chữ cái gốc từ bảng chữ cái: CDEFGH, so sánh với CEFH ta thu được qui luật hiện các chữ cái này là: CdEFgH, hay viết theo cách mà dân Toán hay Tin hay viết: 101101

Bằng cách này chúng ta hãy xét các dãy cụm từ của câu hỏi và diễn giải các qui luật của chúng:

Từ

Diễn giải

Qui luật

Nhận xét

CEFH

CdEFgH

101101

LNOQ

LmNOpQ

101101

UWXZ

UvWXyZ

101101

HJKN

HiJKlmN

1011001

nhóm ký tự thừa?

PRSU

PqRStU

101101

DFGI

DeFGhI

101101

Đáp số: HJKNURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5809

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn