Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 3
05/12/2011

A.

Mrs Jones did not have a husban, but she had two sons. They were big, strong boys, but they were lazy. On Saturdays they did not go to school, and then their mother always said, "Please take the grass in the garden this afternoon, boys". The boys did not like it, but they always did it.


Then somebody gave o­ne of the boys a magazine, and he saw a picture of a beautiful lawn-mower in it. There was a seat o­n it, and there was a woman o­n the seat.

The boys took the picture to his mother and brother and said to them, "Look, that woman's sitting o­n the lawn-mover and driving it and cutting ther grass. We want o­ne of those"

"One of those lawn-mover?" His mother asked.

"No", the boy said. "We want o­ne of those women. Then she can cut the grass every week".

B.

Bà Jones không có chồng nhưng có hai đứa con trai. Hai đứa đều to, khỏe nhưng lại rất lười. Vào các ngày thứ bảy chúng không phải đi học cho nên mẹ chúng bảo: "Các con, chiều nay hãy ra vườn cắt cỏ đi nhé". Tuy hai đứa không thích lắm nhưng chúng vẫn phải đi làm.

Một hôm có ai đó cho một đứa một tờ họa báo. Anh chàng trông thấy ảnh của một cái máy cắt cỏ trên báo. Máy có một chỗ ngồi và một người phụ nữ đang ngồi cắt cỏ.

Cậu bé mang bức tranh đó đưa cho mẹ và anh xem: "Xem này, người đàn bà đang ngồi trên máy cắt cỏ và vừa lái xe vừa cắt cỏ đấy. Chúng ta rất cần một trong những thứ này."

Mẹ hỏi: "Một cái máy cắt cỏ ấy ư?"

Cậu bé trả lời: "Không ạ. chúng ta cần một trong những người đàn bà ấy. Như vậy, tuần nào chị ta cũng sẽ cắt cỏ cho ta".

C. Chú thích:

1. Thời hiện tại tiếp diễn (present continuous tense) của động từ.

Ví dụ: She is sitting o­n the lawn-mover.

2. Lawn: thảm cỏ trong vườn, để ngồi chơi mát.

D. Bài tập

Put o­ne word in each empty place

1. The boys were Mrs Jones, sons: she was their...

2. o­ne boy was the other boy's...

3. The boys were lazy: they did not like...

4. A lawn-mover... in gardens.

5. "The lawn-mover... in the magazine was beautiful!"

"Yes, it was very..."URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5829

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn