Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mời bạn hãy cùng tham gia giải một đề kiểm tra của phần mềm IQ Test 2.0
08/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần mềm IQ Test 2.0 là một phát triển mạnh của phiên bản IQ Test 1.0 trước đây. Trong phiên bản mới này chúng tôi đã đưa vào một module cho phép tự động sinh các câu hỏi trắc nghiệm IQ từ một CSDL ngân hàng câu hỏi đặc biệt. Ngân hàng câu hỏi này được gọi là AQB - Automatic Question Bank.


Trong mô hình ngân hàng câu hỏi này, mỗi "câu hỏi" là một thuật toán sinh tự động các câu hỏi khác nhau với cùng một chủ đề nào đó. Trong bộ CSDL AQB của IQ Test 2.0 chúng tôi đã đưa vào hàng trăm câu hỏi động như vậy.

Với tính năng này, phần mềm IQ Test 2.0 có khả năng sinh không hạn chế các câu hỏi IQ khác nhau.

Sau đây là một đề kiểm tra trắc nghiệm IQ do phần mềm IQ Test 2.0 sinh ra, các bạn cùng thử tham gia giải đề trắc nghiệm này nhé. Chúc các bạn một buổi thi thư giãn, thú vị.

IQ Test 2.0

(30 câu, thời gian làm bài: 20 phút)

Câu 1: Hãy tìm từ tiếp theo của dãy từ sau sao cho hợp lý nhất?

- Cần Thơ

- Phú Yên

- Tiền Giang

- Cà Mau

- Nam Định

- ?

A. Cúc Phương     B. La va lét ta     C. A xun xi ôn     D. Hoà Bình

Câu 2: Trong dãy từ sau, hãy chỉ ra một từ không cùng qui luật với các từ còn lại.

A. Rầu rĩ

B. Trầm tư

C. Ba rên

D. Vấn vương

E. U uẩn

Câu 3: Bạn hãy quan sát các đường thẳng A,B,C,D xem đường thẳng nào thẳng hàng với đường có ký hiệu ???


Câu 4: Dãy Xúc Xắc sau được sắp xếp theo một thứ tự hợp lý


Bạn hãy tìm ra quy luật và xác định Xúc Xắc nào dưới đây cần đặt vào vị trí dấu hỏi


Câu 5:


Câu 6: Hãy chọn hình khác tất cả các hình còn lại


Câu 7: Hãy tìm từ tiếp theo của dãy từ sau sao cho hợp lý nhất?

- Thoải mái

- Hậu hỹ

- Tinh ma

- Hiện đại

- ?

A. Ba Tri     B. Ẩm ướt     C. Khoai sọ     D. Gấp

Câu 8: Hãy chọn hình khác tất cả các hình còn lại


Câu 9: Bạn hãy quan sát dãy số sau và đoán nhận các số chưa biết được đánh dấu ?

? , 53 , 71 , ? , 13 , 19

A. 37,67

B. 89,95

C. 37,95

D. 95,37

Câu 10: Bạn hãy quan sát các vòng tròn A,B,C,D xem vòng tròn nào chính là vòng tròn có ký hiệu ???


Câu 11:


Câu 12:


Câu 13: Trong dãy từ sau, hãy chỉ ra một từ không cùng qui luật với các từ còn lại.

A. Nồng thắm

B. Quanh quẩn

C. Vò võ

D. Trên đỉnh đầu

E. Hiện thời

Câu 14: Hãy tìm từ tiếp theo của dãy từ sau sao cho hợp lý nhất?

- Máy bay

- Khe Sanh

- Tản Viên

- Cộng hoà Công gô

- ?

A. Đói     B. Quanh co     C. Lũ nó     D. Mao lương

Câu 15: Trong dãy từ sau, hãy chỉ ra một từ không cùng qui luật với các từ còn lại.

A. Tủ lạnh

B. Ao cá

C. Ê ri tơ ri a

D. Mặt trăng

E. Đường làng

Câu 16: Bạn hãy quan sát dãy số sau và đoán nhận các số chưa biết được đánh dấu ?

9 , ? , 0 , ? , 10

A. 6,1

B. 4,-1

C. 2,1

D. -1,4

Câu 17: Bạn hãy quan sát kỹ quan hệ giữa hai số 46 với số 44

Với cùng quan hệ như trên thì số 52 sẽ có quan hệ với số nào?

A. 47

B. 48

C. 49

D. 50

Câu 18:


Câu 19:


Câu 20:


Câu 21: Bạn hãy quan sát dãy số sau và đoán nhận các số chưa biết được đánh dấu ?

-56 , -50 , -15 , -67 , -98 , ? , ?

A. 86,-12

B. -2,-12

C. 86,-2

D. -12,86

Câu 22: Hãy tìm từ tiếp theo của dãy từ sau sao cho hợp lý nhất?

- Ăn

- Hỏi

- Đớp

- Trườn

- Cuốc

- ?

A. Tố cáo     B. Ra mắt     C. Tác động     D. Cắt

Câu 23:


Câu 24: Dãy Xúc Xắc sau được sắp xếp theo một tứ tự hợp lý


Bạn hãy tìm ra quy luật và xác định Xúc Xắc nào dưới đây cần đặt vào vị trí dấu hỏi


Câu 25: Trong dãy từ sau, hãy chỉ ra một từ không cùng qui luật với các từ còn lại.

A. Hô ni a ra

B. Cho nên

C. Trên

D. Trước

E. Vùn vụt

Câu 26: Bạn hãy quan sát kỹ quan hệ giữa hai số 46 với số 52

Với cùng quan hệ như trên thì số 86 sẽ có quan hệ với số nào?

A. 4

B. 9

C. 15

D. 83

Câu 27: Bạn hãy quan sát dãy số sau và đoán nhận các số chưa biết được đánh dấu ?

49 , 54 , 87 , 38 , 50 , 55 , ?

A. 80

B. 82

C. 84

D. 86

Câu 28: Bạn hãy quan sát dãy số sau và đoán nhận các số chưa biết được đánh dấu ?

81 , 100 , ? , 144 , ? , 196

A. 118,168

B. 120,170

C. 121,169

D. 119,169

Câu 29:


Câu 30: Bạn hãy quan sát dãy số sau và đoán nhận các số chưa biết được đánh dấu ?

24 , 25 , 26 , 27 , 28 , ? , ?

A. 31,28

B. 31,32

C. 29,30

D. 33,30URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5843

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn