Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mời bạn hãy cùng tham gia giải một đề kiểm tra của phần mềm Trắc nghiệm Giao thông
08/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần mềm Trắc nghiệm Giao thông do Công ty School@net mới phát hành là phần mềm rất đặc biệt trong số các phần mềm dùng để kiểm tra trắc nghiệm Luật giao thông đường bộ. Trong phần mềm này chúng tôi đã sử dụng một công cụ mới cho phép tự động sinh các câu hỏi trắc nghiệm về luật giao thông đường bộ từ một CSDL ngân hàng câu hỏi đặc biệt. Ngân hàng câu hỏi này được gọi là AQB - Automatic Question Bank.


Trong mô hình ngân hàng câu hỏi này, mỗi "câu hỏi" là một thuật toán sinh tự động các câu hỏi khác nhau với cùng một chủ đề nào đó.

Ngân hàng câu hỏi về luật giao thông đường bộ Việt Nam được xây dựng từ CSDL các biển báo giao thông đường bộ do Bộ CA phát hành. Với tính năng đặc biệt này, phần mềm Trắc nghiệm Giao thông có khả năng sinh không hạn chế các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau.

Sau đây là một đề kiểm tra trắc nghiệm Giao thông do phần mềm sinh ra, các bạn cùng thử tham gia giải đề trắc nghiệm này nhé.

Trắc nghiệm luật giao thông

(30 câu, thời gian làm bài: 30 phút)

Câu 1: Hai biển báo thuộc cùng một nhóm nội dung:


Đó là nội dung nào?

A. Cảnh báo các hoạt động khác bên ngoài đường giao thông có thể gây nguy hiểm.

B. Cảnh báo trạng thái đường tự nhiên có thể gây nguy hiểm.

C. Cảnh báo các nguy hiểm phát sinh do công trường xây dựng, cầu, cống, đường sắt trên đường.

D. Biển hiệu lệnh chỉ hướng đi cho các phương tiện giao thông.

Câu 2: Biển nào dưới đây thuộc loại biển báo chỉ dẫn?


Câu 3: Tên của biển báo giao thông sau là gì?

A. Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc

B. Hạn chế chiều cao

C. Hạn chế chiều ngang

D. Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Câu 4: Biển báo sau đây thuộc loại nào?


A. biển báo cấm

B. biển báo nguy hiểm

C. biển báo hiệu lệnh

D. biển báo chỉ dẫn

E. biển phụ

F. vạch kẻ đường

Câu 5: Biển báo giao thông sau có ý nghĩa gì?

A. Biển chỉ dẫn hướng đường ưu tiên

B. Hướng tác dụng của biển: phía sau

C. Biển chỉ dẫn có giao cắt đường sắt cách 100 mét

D. Biểu thị thời gian không liên tục

Câu 6: Biển báo sau cấm hoạt động nào dưới đây:

A. ô tô rẽ phải

B. Chiều ngang xe vượt quá qui định

C. Quay đầu xe

D. Đi xe ôtô khách, đi xe ôtô tải

Câu 7: Biển báo nào dưới đây cảnh báo Phía trước có kè, vực sâu bên trái đường?

Câu 8: Trong dãy các biển báo sau, cái nào không cùng kiểu với các biển còn lại?

Câu 9: Biển báo nào dưới đây có ý nghĩa Cầu vồng?

Câu 10: Biển báo sau đây thuộc loại nào?

A. biển báo cấm

B. biển báo nguy hiểm

C. biển báo hiệu lệnh

D. biển báo chỉ dẫn

E. biển phụ

F. vạch kẻ đường

Câu 11: Trong dãy biển báo sau, cái nào không cùng nội dung giống với các cái còn lại?

Câu 12: Biển báo nào dưới đây có ý nghĩa gần nhất với "Biển chỉ dẫn dùng để điều khiển các phương tiện giao thông."?


Câu 13: Biển báo nào dưới đây cấm Chiều dài ôtô kéo moóc?


Câu 14: Nội dung của biển báo sau:


Có ý nghĩa gần nhất với mệnh đề nào dưới đây?

A. Biến báo kết thúc cấm.

B. Cấm phương tiện với yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

C. Cấm các loại phương tiện nói chung.

D. Cấm và hạn chế điều khiển phương tiện.

Câu 15: Biển báo sau sẽ cảnh báo điều gì?


A. Phía trước là đoạn đường hay xảy ra tai nạn

B. Phía trước có giao nhau với đường không ưu tiên bên phải

C. Phía trước có vách núi phía bên trái

D. Phía trước có thú rừng

Câu 16: Biển nào dưới đây thuộc loại biển báo hiệu lệnh?


Câu 17: Trong dãy các biển báo sau, cái nào không cùng kiểu với các biển còn lại?


Câu 18: Biển báo nào dưới đây có ý nghĩa Hướng đi phải theo: rẽ phải?


Câu 19: Biển báo nào dưới đây có ý nghĩa Đường cấm ô tô quay đầu?


Câu 20: Biển nào dưới đây thuộc loại biển báo chỉ dẫn?


Câu 21: Biển báo nào dưới đây có ý nghĩa gần nhất với "Vạch kẻ đường chỉ hướng xe và tên các làn đường xe."?


Câu 22: Khi gặp biển báo dưới đây bạn có thể thực hiện được "Ôtô vượt xe khác hay không"?


A. Không thể

B. Có thể

Câu 23: Biển báo giao thông sau có ý nghĩa gì?


A. Hết hạn chế tốc độ tối thiểu 30 km/giờ

B. Đường dành cho người đi bộ

C. Ấn còi

D. Tốc độ tối thiểu cho phép: 30 km/giờ

Câu 24: Biển báo nào dưới đây cảnh báo Phía trước có giao nhau với đường không ưu tiên bên trái?


Câu 25: Biển báo nào dưới đây cấm Trọng lượng trục xe vượt quá qui định?


Câu 26: Biển báo nào dưới đây cấm Trọng lượng trục xe vượt quá qui định?


Câu 27: Tên của biển báo giao thông sau là gì?


A. Cấm xe theo thời gian không liên tục

B. Làn đường

C. Phạm vi tác dụng của biển

D. Hướng tác dụng của biển

Câu 28: Biển báo giao thông sau có ý nghĩa gì?


A. Đường cấm xe kéo moóc có chiều dài tổng vượt quá 14 mét

B. Dừng tất cả các loại xe

C. Đường cấm bóp còi xe

D. Đường cấm xe máy kéo

Câu 29: Hãy ghép nội dung và biển báo thành các cặp sao cho hợp lý nhất


Câu 30: Trong dãy biển báo sau, cái nào không cùng nội dung giống với các cái còn lại?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5844

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn