Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 6
26/12/2011

A.

Mr and Mrs Yates had one daughter, her name was Carol, and she was nineteen years old. Carol lived with her parents and worked in an office. She had some friends, but she did not like any of the boys very much.


Then she met a very nice young man. His name was George Watts, and he worked in a bank near her office. They went out together quite a lot, and he came to Carol's parents' house twice, and then last week Carol went to her father and said, "I am going to marry George Watts, Daddy. He was here yersterday".

"Oh, yes" her father said. "he's a nice boy - but has he got any o­ney?"

"Oh, men! All of you are same" the daughter answered angrily. "I met George o­n ther first of June and o­n the second he said to me, "Has your father got any money?"

B.

Ông bà Yates, có một cô con gái, tên cô là Carol, 19 tuổi. Carol sống với bố mẹ và làm việc tại một công sở. Cô có một số bạn trai nhưng chưa tỏ ra thích cậu nào.

Rồi cô gặp một thanh niên trẻ đẹp, tên là George Watts, làm việc ở ngân hàng gần cơ quan cô. Họ đi chơi với nhau nhiều lần. George cũng đến thăm nhà cha mẹ Carol hai lần. Tuần trước Carol gặp bố và nói "con định lấy George Watts, bố ạ. Hôm qua anh ấy có đến đây."

"ồ được," bố cô nói. "Nó là một thanh niên khá đấy, nhưng nó có tiền không?"

"Trời ơi! đàn ông! tất cả đàn ông đều như nhau" cô gái trả lời một cách giận dữ. "Con đã gặp George vào ngày mồng một tháng sáu, vào ngày mồng hai, anh ta hỏi con "Bố em có tiền không?"

C. Chú thích:

Cách dùng sở hữu cách 's.

Nhóm từ "The ball of the boy" có thể chuyển thành "the boy's ball".

Cách này chỉ dùng cho người và thời gian, không dùng cho đồ vật và súc vật.

D. Bài tập

Draw lines from the words o­n the left to the correct words o­n the right.

1. Carol a. often went out together

2. Carol and George b. said, "He's a nice boy"

3. George's bank c. was Carol's mother

4. George Watts d. was near Carol's office

5. Mrs Yates e. worked in a bank

6. Mr Yates f. worked in an officeURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5898

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn