Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 7
03/01/2012

A.

Two old gentlemen lived in a quite street in Paris. They were friends and neighbours, and they often went for walk together in the streets when the weather was fine. Last Saturday they went for a walk at the side of river. The sun shone, the weather was warm, there were a lot of flowers everywhere, and there were boats on the water.


The two men walked happily for half an hour, and then o­ne of them said to the other, "That's a very beautiful girl."

"Where can you see a beautiful girl?" said the other. "I can't see o­ne any where. I can see two young men. They're walking toward us."

"The girl's walking behind us" said the first quitely.

"But how can you see her then?" asked his friend.

The first man smiled and said, "I can't see her, but I can see the young men's eyes"

B.

Có hai ông già sống trong một khu phố yên tĩnh ở Paris. Họ vừa là bạn vừa là láng giềng và thường đi tán bộ với nhau ngoài phố vào những hôm thời tiết đẹp. Thứ bảy tuần trước họ đi bộ dọc theo bờ sông. Trời nắng. Thời tiết ấm áp hoa nở khắp nơi, dòng sông đầy thuyền.

Hai người bạn đi chơi vui vẻ đã nửa tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên một người nói với bạn: "Đó là một cô gái đẹp".

"Đâu? ông thấy cô gái ở đâu?" ông kia hỏi lại.

"Tôi chẳng trông thấy cô gái nào cả. Tôi chỉ trông thấy hai thanh niên đang đi lại phía ta kia thôi."

"Cô ấy đang đi đằng sau chúng ta", ông thứ nhất nói.

"Thế sao ông lại trông thấy cô ấy?", người bạn hỏi lại.

Người kia mỉm cười nói:"Tôi không trông thấy cô ấy, nhưng tôi nhìn thấy qua đôi mắt của hai chàng thanh niên".

C. Chú thích:

Trợ động từ "can", dùng để chỉ khả năng có thể làm được việc gì. Động từ chính đi với "can" ở dạng nguyên thể không có "to".

Ví dụ: I see her, I can see her

He walks fast he can walk fast.

Dạng phủ định của can là cannot (viết liền) hoặc can't (dạng tắt)

D. Bài tập

Which of these sentences are true (T) and false (F) which are false (F)?

1. The two old men were friends and neighbous.

2. They often went to town when the weather was fine.

3. A beautiful girl was walking toward them.

4. Two young men were waling toward them.

5. The old man saw the beautiful girl.

6. The young men saw the beautiful girl.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5924

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn