Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 11
30/01/2012

A.

Hans said to his friend Kurt, "I'm going take my car and drive to London".

Kurt said, "Driving to London is very difficult. You aren't going to find your hotel".

But Hans was not afraid. He drove to Calais, put his car on the ship, took it off at Dover, and drove to London.


He stopped near the city and looked at his map. Then he drove into London, but he did not find his hotel. He drove round and round for and hour, and then he stopped and got out of his car. A taxi cam, and Hans stopped it "Take me to the Brussels Hotel" he said. But he did not get into the taxi: he got back into his car. The taxi man laughed, but then he drove to the Brussels Hotel, and Hans followed him in his car. They reached the hotel in two minutes.

B.

Hans nói với Kurt, bạn anh: "Tôi sẽ lấy ô tô và tự lái đi London"

Kurt nói: "Lái đi London thì khó đấy. Cậu không tìm thấy khách sạn đâu".

Nhưng Hans không sợ. Anh ta lái xe đến Calais đưa xe lên tàu thủy, xuống Drover rồi đi London.

Anh ta dừng lại ở gần thành phố, mở bản đồ ra xem rồi anh ta lái xe vào London. Nhưng anh ta không tìm ra nổi khách sạn đã thuê trước. Anh ta lái vòng quanh cả tiếng đồng hồ, sau đó dừng lại, ra khỏi xe. Một chiếc xe taxi đến, Hans vẫy lại: "Đưa tôi đến khách sạn Brussels" anh nói. Nhưng Hans không lên taxi mà quay lại lên xe của mình. Người lái xe taxi cười, nhưng rồi anh ta vẫn lái đến khách sạn Brussels Hans lái xe đi theo và sau hai phút họ đã tới khách sạn.

C. Chú thích:

Nhóm từ chỉ thời gian bắt đầu bằng "in" là nhóm từ thời gian tương lai.

Ví dụ: I'll finish the work in 2 minutes.

D. Bài tập

WHICH OF THESE SENTENCES ARE TRUE (T)AND WHICH ARE FALSE (F)? WRITE T OR F IN THE BOXES.

1. Hans drove to London.

2. He went from Calais to Dover in an aeroplane.

3. He found his hotel easily.

4. He drove round for an hour.

5. He got into a taxi.

6. He followed the taxi to the hotel.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6020

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn