Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 13
30/03/2012

A.

Mr and Mrs Jones very seldom go out in the evening, but last Saturday, Mrs Jones said to her husband. "There's a good film at the cinema tonight. Can we go and see it?"

Mr Jones was quite happy about it, so they went, and both of them enjoyed the film.


They came out of the cinema at 11 o'clock, got into their car and began driving home. It was quite dark. Then Mrs Jones said "Look, Bill. A woman's running along the road very fast and man's running after her. Can you see them?"

Mr Jones said: "Yes, I can. He drove the car slowly near the woman and said to her, "Can we help you?"

"No, thank you, "the woman said, but she did not stop running "My husband and I always run home after the cinema, and the last o­ne washes the dishes at home!".

B.

Ông bà Jones rất ít khi đi chơi vào buổi tối. Nhưng thứ bảy tuần trước bà Jones nói với chồng: "Đêm nay có phim hay lắm ở rạp. Chúng ta đi xem đi!"

Ông Jones rất vui. Thế là họ đi. Cả hai cùng rất thích bộ phim ấy.

11 giờ họ ra khỏi rạp, lên xe ô tô và lái về nhà. Lúc đó trời rất tối. Bỗng nhiên bà Jones nói: "Trông kìa, Bill. Có người phụ nữ đang chạy rất nhanh trên phố kia kìa. Và một người đàn ông đang rượt theo. Ông có trông thấy không?" Ông Jones nói: "Có". Ông hãm xe chậm lại, lái vào sát người phụ nữ và nói: "bà có cần tôi giúp không?"

"Không, cảm ơn ông" bà ta nói nhưng vẫn không dừng lại. "Chồng tôi và tôi vẫn chạy về nhà sau khi xem phim xong như thế này. Người về sau phải rửa bát".

C. Chú thích:

Động từ sau "begin" có thể ở dạng nguyên thử có "to" hoặc dạng ing.

Ví dụ: He began to learn English in 1985.

He began learning English in 1985.

D. Bài tập

WHICH OF THESE ANSWERS ARE CORRECT? WRITE THE CORRECT o­nES.

1. How often do Mr and Mrs Jones go out in the evening?

a. Often b. Not often

2. Where did they go last Saturday?

b. To the cinema b. To a dark road

3. Was it night or day when they came out?

a. Night b. Day

4. What did they see o­n the road?

a. They saw a man running after a woman

b. They saw a woman running after a man

5. Why were they running?

a. Because the woman's husband was angry with her

b. Because the last o­ne always washed the dished at home.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6221

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn