Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui cuối tuần. Câu hỏi 39
07/04/2012

Câu hỏi 39:

Cho ba từ sau:

WAS, TEN, PEN

Trong số các từ sau đây có từ có điểm chung với ba từ trên, đó là từ nào?

RIP, MAR, END, LIP, ZIP


Trả lời

Các từ WAS, TEN, PEN có điểm chung đó là mỗi từ là ba chữ cái đầu tiên của các quốc gia ở Mỹ : Washington , Tennessee, Pennsylvania

Vậy từ có điểm chung với ba từ trên phải là MAR vì từ này chính là từ viết tắt của quốc gia Maryland

Kết quả: MARURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6246

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn