Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 17
13/04/2012

A.

Fred works in a factory. He does not have a wife, and he gets quite a lot of money every week. He loves cars, and has a new one every year. He likes driving very fast, and he always buys small fast red cars. He sometimes takes his mother out in them, and then she always says, "But , Fred, why do you driver these cars? We're almost sitting on the road!"


Then Fred laughes and is happy. He likes being very near the road.

Fred is very tall and very fat.

Last week he came out of a shop and went to his car. There was a small boy near it. He was looking at the beautiful red car. Then he loooked up and saw Fred.

"How do you get into that small car?" He asked him.

Fred laughed and said, "I don't get into it. I put it o­n"

B.

Fred làm việc ở một nhà máy.Anh chưa có vợ và tuần nào cũng làm việc được rất nhiều tiền. Anh rất yêu ôtô và năm nào anh cũng có một cái xe mới. Anh rất thích lái xe tốc độ nhanh vì thế anh luôn luôn mua ôtô nhỏ, nhanh, màu đỏ. Thỉnh thoảng anh lái xe cho mẹ đi chơi. Mẹ thường bảo: "Này, Fred, tại sao con lại lái những chiếc xe này". Chúng ta hầu như là ngồi ngang trên mặt đường ấy".

Những lúc đó Fred cười và cảm thấy rất vui. Anh rất thích gần mặt đường.

Fred người cao và to béo.

Tuần trước lúc anh bước ra khỏi cửa hàng, đi ôtô thì trông thấy một cậu bé đứng gần đó đang ngắm chiếc xe đẹp màu đỏ của anh.

Nó ngẩng lên và trông thấy Fred.

"Anh làm thế nào chui vào được chiếc xe này?"

Fred cười trả lời: "à, anh không chui vào xe mà là mặc xe vào người"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCES ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)? WRITE (T) OF (F) IN THE BOXES

1. Fred has a wife.

2. Fred is a poor man.

3. Fred buyd a new car every year.

4. Fred's mother does not like his cars.

5. A small girl was looking at fred's car

6. Fred gets into his car easily.

B. ANSWER THESE QUESTIONS.

1. Wher does Fred work?

2. What cars does he like?

3. who goes out in them with him sometimes

4. What does she always say?

5. What does Fred do then

6. Is Fred a big man, or a small man?

7. What did a small boy ask him last week?

8. What did Fred say?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6269

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn