Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 18
17/04/2012

A.

Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her class. They were nice children, and Miss Williams liked all of them, but they often lost clothes. It was winter, and the weather was very cold. The children's mothers always sent them to school with warm coats and hats and gloves. The children came into the classroom in the morning and took off their coats and hats and gloves. They put their coats and hats on hooks on the wall and they put their gloves in the pockets of their coats.


Last Tuesday Miss Williams found two small blue gloves o­n the floor in the evening, and in the morming she said to the children, "Whose gloves are these?" but no o­ne answered.

Then she looked at Dick. "Haven't you got blue gloves, Dick?" she asked him.

"Yes, miss", he answered, "but those can't be mine. I've lost mine".

B.

Cô Wiliams là giáo viên và lớp cô dậy có 30 học sinh. Bọn trẻ đều rất đáng yêu, và cô yêu tất cả lớp, nhưng lũ học sinh hay làm mất quần áo. Mà đang là mùa đông, thời tiết thì lạnh. Các bà mẹ thường gửi đến trường áo ấm, mũ và găng tay. Buổi sáng bọn trẻ vào lớp và thường cởi áo ấm, mũ và găng ra. Sau đó chúng cởi mũ và áo treo lên trên móc trên tường còn găng thì cất vào túi áo khoác.

Thứ ba tuần trước cô Wiliams tìm thấy một đôi găng màu xanh trên sàn vào buổi tối và sáng hôm sau cô hỏi cả lớp: "Đôi găng tay này của ai" nhưng không em nào trả lời.

Sau đó cô nhìn Dick và hỏi: "Em có đôi găng tay màu xanh phải không?"

Dick trả lời "Vâng thưa cô", đôi găng này không thể là của em được vì em đã đánh mất nó rồi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6278

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn