Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 22
11/05/2012

A.

John lived with his mother in a rather big house, and when she died, the house became too big for him so he bought a smaller one in the next street. There was a very nice old clock in his first house, and when the men came to take his furniture to the new house, John thought, "I,m not going to let them carry my beautiful old clock in their truck. Perhaps they,ll break it, and then mending it will be very expensive". So he picked it up and began to carry it down the road in his arms.


It was heavy, so he stopped two or three times to have a rest.

Then suddenly a small boy came along the road. He stopped and looked at John for a few seconds. Then he said to John, "You,re a stupid man, aren,t you? Why don,t you buy a watch like everybody else?"

B.

John sống cùng với mẹ trong một ngôi nhà khá to và khi mẹ anh qua đời, ngôi nhà trở nên quá rộng đối với ạnh vì thế anh mua một căn nhà nhỏ ở phố bên cạnh. ở ngôi nhà cũ có một chiếc đồng hồ cổ rất đẹp. Lúc người ta đến khuân đồ đạc của anh đến nhà mới, John nghĩ: "Không thể để họ chở chiếc đồng hồ cổ này của ta trên xe tải được. Có thể họ sẽ làm hỏng mất, mà sửa chữa thì rất đắt tiền: Thế là anh nhấc chiếc đồng hồ lên và ôm xuống đường.

Chiếc đồng hồ rất nặng nên anh phải dừng lại hai, ba lần để nghỉ. Bỗng nhiên một cậu bé đang đi trên đường đứng lại nhìn John một lúc rồi nới với John: "Ông thật là một người ngớ ngẩn. Tại sao ông không mua một chiếc đồng hồ đeo tay như mọi người khác?"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. John and his mother lived in a big house

2. John bought a small house in the next street.

3. John had a beautiful new clock.

4. John and his friend carried the clock to his new house.

5. The clock was heavy.

6. John was a stupid man.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Why did John buy a smaller house?

2. Was it a long way from his old house?

3. Why did he not want to let the men carry his clock in their truck?

4. How did he take it to new house?

5. What did he do two or three times o­n the way?

6. Why did he do this?

7. Who arrived then?

8. What did the boy say?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6358

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn