Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 24
18/05/2012

A.

General Pershing was a famous American officer. He was in the American army, and fought in Europe in the First World War.

After he died, some people in his home town wanted to remember him, so they put up a big statue of him on a horse.


There was a school near the statue, and some of the boys passed it every day o­n their way to school and again o­n their way home. After a few months some of them began to say, "Good morning, Pershing", whenever they passed the statue, and soon all the boys at the school were doing this.

One Saturday o­ne of the smallest of these boys was walking to the shops with his mother when he passed the statue. He said, "Good morning, Pershing" to it, but then he stopped and said to his mother, "I like Pershing very much, Ma, But who,s that funny man o­n his back?"

B.

Tướng Pershing là một sĩ quan Mỹ nổi tiếng. Ông ở trong quân đội Mỹ và chiến đấu ở Châu Âu trong đại chiến thế giới lần thứ nhất.

Sau khi ông mất, một số người ở thành phố quê hương ông muốn ghi công ông nên họ dựng một bức tượng ông đang cưỡi ngựa.

Gần bức tượng đó có một trường học. Hàng ngày một số học trò thường đi ngang qua bức tượng trên đường đi học và trên đường về nhà. Sau vài tháng, cứ khi nào đi ngang qua bức tượng các cậu bé lại nói: " Chào Pershing", và chẳng bao lâu tất cả những đứa trẻ khác ở trường đều làm như vậy.

Vào một ngày thứ bảy, một cậu học sinh bé nhất trong số những cậu bé này đi ngang qua bức tượng khi cậu đang cùng mẹ đi đến cửa hàng. Cậu nói: "Chào Pershing" với bức tượng, nhưng rồi cậu dừng lại và nói với mẹ: " Con rất thích Pershing mẹ ạ, nhưng cái ông trông tức cười ngồi trên lưng nó là ai vậy hả mẹ?".

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. General Pershing was British.

2. Some people put up a statue of him in his home town

3. The statue was in a school.

4. The boys at the school always said, "Good morning, Pershing".

5. The little boy was walking with his mother.

6. The little boy thought, "Pershing is the horse".

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Who was General Pershing?

2. What did he do in the first World War?

3. Why did people in his town put up a statue of him?

4. Who began to say "Good morning, Pershing" whenever they passed the statue?

5. Who was walking past the statue o­n Saturday?

6. Who was with him?

7. What did he say to the statue?

8. What did he ask his mother then?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6382

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn