Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng báo giá chính thức cho bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 6.0
29/05/2012

Phiên bản vừa mới được được phát hành: iQB 6.0.

iQB 6.0 được thiết kế và phát hành theo rất nhiều loại sản phẩm đa dạng khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các Sở / Phòng GD&ĐT, các nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và từng học sinh.

Dưới đây là bảng báo giá chính thức cho bộ phần mềm Ngân hang đề thông minh iQB 6.0:Stt

Tên phần mềm

Mô tả ngắn

Đơn giá

Các chú ý khác

I. Bảng giá các phiên bản chính của iQB 6.0

1

iQB Leo 6.0


Bản cho trường phổ thông, Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Phần mềm Ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức, bản đầy đủ.

7.000.000 đ /License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

- Có thể tải phần mềm gốc từ Website sau đó tiến hành đăng lý bản quyền.

2

iQB Leo 6.0


Bản cho phòng Đào tạo các trường Đại học, Cao đẳng.

Phần mềm Ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức, bản đầy đủ.

20.000.000 đ /License

- Mỗi License được cấp 9 mã cho 9 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

- Có thể tải phần mềm gốc từ Website sau đó tiến hành đăng lý bản quyền.

3

iQB Leo 6.0


Bản cho Khoa, Bộ môn các trường Đại học, Cao đẳng.

Phần mềm Ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức, bản đầy đủ.

9.500.000 đ /License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

- Có thể tải phần mềm gốc từ Website sau đó tiến hành đăng lý bản quyền.

4

iQB Cat 6.0 FULL EDITION


Phần mềm Ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức, bản dành riêng cho giáo viên.

Bản ĐẦY ĐỦ.

390.000 đ /PC.

- Mỗi License được cấp 2 mã cho 2 PC.

- Có thể tải phần mềm gốc từ Website sau đó tiến hành đăng lý bản quyền.

5

iQB Cat
BASIC EDITION


Phần mềm Ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức, bản dành riêng cho giáo viên.

Bản CƠ SỞ.

95.000 đ / CD

- Cài tất cả các máy PC.

- Khi chạy phần mềm cần có CDROM trong ổ đĩa

6

iQB Quiz Maker 6.0


Phần mềm có chức năng chính là khởi tạo và làm việc với Quiz File, một dạng đề kiểm tra mới có trong phiên bản iQB 6.0.

Đối tượng sử dụng là giáo viên các nhà trường.

95.000 đ / CD

- Cài tất cả các máy PC.

- Khi chạy phần mềm cần có CDROM trong ổ đĩa

II. Bảng giá nâng cấp dành cho các trường phổ thông

7

Nâng cấp iQB Leo từ phiên bản 5.0 à 6.0

Cho các Trường Phổ thông

350.000 đ / License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

8

Nâng cấp iQB Leo từ phiên bản 4.0 trở về trước à 6.0

Cho các Trường Phổ thông

1.000.000 đ / License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

9

Nâng cấp iQB Cat FULLl 5.0 trở về trước à 6.0


Cho giáo viên

95.000 đ / License

- Mỗi License được cấp 2 mã cho 2 PC.

- Có thể tải phần mềm gốc từ Website sau đó tiến hành đăng lý bản quyền.

- Mẫu hợp đồng, bản DEMO có thể tải trực tiếp từ Website.

III. Bảng giá nâng cấp dành cho các Phòng Đào tạo, trường Đại học, Cao đẳng.

10

Nâng cấp iQB Leo phiên bản 5.0 à 6.0


Bản dành cho Phòng đào tạo các Trường đại học, cao đẳng

1.000.000 đ / License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

11

Nâng cấp iQB Leo từ phiên bản 4.0 trở về trước à 6.0


Bản dành cho Phòng đào tạo các Trường đại học, cao đẳng

1.500.000 đ / License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

IV. Bảng giá nâng cấp dành cho các Khoa, Bộ môn trường Đại học, Cao đẳng.

12

Nâng cấp iQB Leo phiên bản 5.0 à 6.0


Bản dành cho Khoa, Bộ Môn các Trường đại học, cao đẳng

1.000.000 đ / License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

13

Nâng cấp iQB Leo từ phiên bản 4.0 trở về trước à 6.0


Bản dành cho Khoa, Bộ Môn các Trường đại học, cao đẳng

1.500.000 đ / License

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6414

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn