Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mười vạn câu hỏi Vì sao - Vật Lý: Vì sao phải đắp đê trên hẹp dưới rộng?
07/07/2012

Nhưng con sóng mạnh cuồn cuộn ngày đêm không ngừng đập vào con đêm, nhưng đê vẫn đứng vững.

Đúng vậy, sóng luôn dùng sức muốn đẩy vỡ con đê để nó tự do tràn đi khắp nơi. áp lực ngang của nước sông tỷ lệ thuận với độ sâu của nước sông, như thế cũng có nghĩa là phần dưới của đê chịu áp lực của nước sông lớn hơn nhiều so với phần trên; do trọng lực của đê hướng xuống dưới theo phương thẳng đứng lên nó và lực đẩy ngang của sóng sinh ra một hợp lực theo hướng xiên. Nếu hợp lực vượt ra ngoài đáy đê, con đê có thể nghiêng đổ; đắp đê dưới rộng trên hẹp chính là để thích ứng với sự thay đổi của áp lực nước sông, tiết kiệm được vật liệu đồng thời làm cho hợp lực không thể vượt ra khỏi đáy đê, làm cho đê đứng vững chắc.


Ngoài ra đắp đê có độ nghiêng cũng có thể ngăn ngừa đất sụp lở. Đắp trên hẹp dưới rộng còn có một điểm hay là làm cho đơn vị diện tích đáy đê chịu trọng lượng tương đối nhỏ, giảm nhẹ sức chịu đựng của đê làm cho đê càng đứng vững hơnURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6496

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn