Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 36
15/08/2012

A.

Nat lived in a small town in England. He always stayed in England for his holidays, but then last year he thought, "I've never been outside this country. All my friends go to Spain, and they like it very much, so this year I'm going to go there too".


First he went to Madrid and stayed in a small hotel for a few days. o­n the first morning he went out for a walk. In England people drive o­n the left, but in Spain they drive o­n the right. Nat forgot about this, and while he was crossing a bysy street, a bicycle knocked him down.

Nat lay o­n the ground for a few seconds and then he sat up and said, "Where am I ?".

An old man was selling maps at the side of the street, and he at o­nce came to Nat and said, "Map of the city, sir?"

B.

Nat sống ở một thị trấn nhỏ ở Anh. Trong những ngày nghỉ anh luôn luôn ở nước Anh, nhưng năm ngoái anh nghĩ: "Mình chưa bao giờ bước chân ra khỏi nước này. Tất cả bạn bè đều đi Tây Ban Nha và rất thích đất nước đó, vậy năm nay ta cũng sẽ đến đó nghỉ"

Đầu tiên anh đi Madrid và ở trong một khách sạn nhỏ vài ngày. Buổi sáng hôm đầu tiên, anh ra ngoài đi dạo. ở Anh, lái xe phải đi bên trái đường, nhưng ở Tây Ban Nha người ta lại đi bên phải đường. Nat quên mất điều này và khi anh đang bước sang đường một phố tấp nập thì một chiếc xe đạp đâm anh ngã nhào.

Nat nằm sóng soài trên mặt đường một lúc rồi ngồi dậy và nói "Tôi ở đâu thế này?"

Bên đường có một ông lão bán bản đồ. Ngay lập tức ông ta tiến đến chỗ Nat và nói: "Bản đồ thành phố, thưa Ngài".

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Nat lived in a large town in England.

2. Nat never went outside England before last year.

3. In England People drive o­n the left side.

4. In Spain people drive o­n the right.

5. A car knocked Nat down.

6. Nat wanted a map of the city.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Where did Nat always have his holidays?

2. What did he think o­ne year?

3. Where did he go?

4. What did he do o­n the first morning?

5. What happened while he was crossing a busy street?

6. What did he say after a few seconds?

7. What was the old man doing?

8. What did he say to Nat?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6592

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn