Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các phát triển mới của iQB 7.0
15/08/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ tin học Nhà trường sắp cho ra mắt phiên bản mới iQB 7.0, một trong những mở rộng lớn và hoàn thiện nhất của bộ phần mềm iQB cho tới thời điểm hiện tại. Bài viết này sẽ trình bày những phát triển mới nhất của bộ phần mềm này.


1. Mở rộng hệ thống câu hỏi điền khuyết

Hệ thống câu hỏi điền khuyết cũ sẽ được mở rộng thành 3 loại sau:

- Câu hỏi điền khuyết.

- Câu hỏi điền từ.

- Câu hỏi chọn từ.

Cả 3 dạng câu hỏi này thực chất là những câu hỏi cùng thuộc kiểu “điền khuyết” nhưng khác nhau bởi cách thể hiện và làm bài của học sinh. Chúng có các ý nghĩa khác nhau khi sử dụng trên thực tế.

Câu hỏi điền khuyết dạng kéo thả từ

- Dạng câu hỏi bao gồm một đoạn văn bản với nhiều vị trí rỗng, văn bản gốc này có các dấu để chỉ ra các vị trí cần điền khuyết.

- Cách làm bài: người dùng kéo thả các đáp án vào các vị trí rỗng có dấu ... trong câu hỏi. Vì vậy dạng câu hỏi này có tên “kéo thả từ” (drag & drop).

Ví dụ

Điền từ đúng vào các vị trí trống trong bài thơ sau đây:

Tháp <1> đẹp nhất hoa <2>

Việt Nam <3>nhất có <4> Bác Hồ

(Đáp án)

Đáp án 1 = ‘mười’

Đáp án 2 = ‘sen’

Đáp án 3 = ‘đẹp’

Đáp án 4 = ‘tên’

Câu hỏi điền từ

- Dạng câu hỏi bao gồm một đoạn văn bản với nhiều vị trí cần điền từ, các từ cần điền sẽ được đánh dấu trong dấu <>.

- Cách làm bài: tại vị trí cần điền từ (trên màn hình sẽ hiện dấu <.....>, người dùng nhấn phím chuột, sẽ xuất hiện 1 hộp Text Input cho phép nhập trực tiếp từ tại đó, nhập xong nhấn ENTER để kết thúc. Chỉ được phép làm 1 lần cho mỗi vị trí.

- Như vậy đây cũng là câu hỏi “điền khuyết” nhưng dưới dạng điền từ, người dùng nhập trực tiếp dữ liệu vào các vị trí trống. Các câu hỏi này có tên gọi “điền từ” (write word).

Ví dụ

Điền từ đúng vào các vị trí trống trong bài thơ sau đây:

Tháp đẹp nhất hoa

Việt Nam <đẹp>nhất có Bác Hồ

Câu hỏi chọn từ

- Dạng câu hỏi bao gồm một đoạn văn bản với nhiều vị trí cần điền từ.

- Cách làm bài: tại vị trí cần điền từ (trên màn hình sẽ hiện dấu <.....>, người dùng nhấn phím chuột, sẽ xuất hiện 1 DS các từ để chọn và điền vào vị trí trống này. Chỉ được phép thực hiện 1 lần cho mỗi vị trí. Vì vậy dạng câu hỏi này có tên “chọn từ” (select word).

- Trong văn bản gốc, tại các vị trí cần điền từ sẽ có đánh dấu < ...> và giữa hai dấu này ghi rõ các từ có thể chọn để điền vào vị trí trống này. Cách ghi như sau trong văn bản gốc:

< id_correct | | , trong đó id_correct là vị trí của từ đúng cần chọn, danh sách các từ cần chọn W1, W2, ..., Wn được viết cách nhau bởi dấu “|”.

Ví dụ

Chọn các từ đúng chính tả điền vào các vị trí trống trong đoạn văn sau:

Không giữ vững được ý <2 | trí | chí>, thiếu kiên <1 | trì | chì><1 | trước | chước> khó khăn, <2 | chở | trở> ngại.

Cả 3 dạng câu hỏi trên được sắp xếp và phân loại trong phần mềm iQB 7.0 dưới cùng một loại là ĐIỀN KHUYẾT. Phân loại này có ý nghĩa làm giảm bớt sự khó hiểu đối với người sử dụng các phiên bản trước đây của bộ phần mềm này.

Trong iQB 7.0, giao diện màn hình nhập câu hỏi kiều điền khuyết có dạng như hình dưới đây, trong đó người dùng được phép lựa chọn 1 trong 3 kiểu: kéo thả từ, điền từchọn từ.

2. Mở rộng và hoàn thiện hệ thống các câu hỏi trong iQB

Trong các phiên bản trước đây của phần mềm iQB, các câu hỏi dài chỉ hạn chế có câu hỏi phụ thuộc dạng tự luận hoặc trắc nghiệm. Nhưng đến phiên bản mới nhất iQB 7.0, hạn chế đó đã được gỡ bỏ. Cụ thể như sau:

- Đối với câu hỏi dài dạng tự luận, tất cả các câu hỏi phụ kèm theo phải là tự luận.

- Nếu câu hỏi dài là trắc nghiệm thì các câu hỏi phụ có thể nhận một trong các kiểu trắc nghiệm, điền khuyết (3 dạng) và cặp đôi.

Mở rộng này sẽ làm phong phú hơn rất nhiều mô hình câu hỏi dài trong phần mềm iQB.

Màn hình dưới đây là giao diện khi nhập 1 câu hỏi phụ khi câu hỏi mẹ thuộc dạng trắc nghiệm. Kiểu của câu hỏi phụ này có thể là tất cả các dạng câu hỏi trừ ra tự luận.

3. Mở rộng và hoàn thiện hệ thống các hình thức kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến

Với iQB 7.0, hệ thống các hình thức kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến đã mở rộng ra cho tất cả các dạng câu hỏi ngắn, dài, câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi. Có thể nói phiên bản iQB 7.0 là phiên bản mở rộng đầy đủ nhất cho tất cả các dạng kiểm tra trực tuyến.

Bảng sau mô tả chi tiết 5 hình thức kiểm tra trực tuyến có trong phần mềm iQB 7.0, hỗ trợ đầy đủ tất cả các dạng câu hỏi (trừ ra tự luận).

Stt

Hình thức kiểm tra

Hỗ trợ câu hỏi

Mô tả ngắn ý nghĩa

1

Kiểm tra chuẩn

Standard Test

Hỗ trợ toàn bộ các dạng câu hỏi: trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi, câu hỏi ngắn và dài.

Hình thức kiểm tra chuẩn, chính thức dành cho việc kiếm tra chính thức trên lớp học cũng như ở nhà.

Đây là kiểu kiểm tra chuẩn đã có từ phiên bản đầu tiên của phần mềm.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS làm lần lượt từng câu, được phép xem và làm lại các câu đã làm trước đó.

- Thời gian làm từng câu không hạn chế.

- Khi nháy nút Nộp bài mới tính điểm.

- Sau khi xem điểm có thể xem lại đáp án toàn bài kiểm tra.

- Kết quả bài làm của HS ghi vào LogFile.

2

Kiểm tra nhanh

Quick Test

Hỗ trợ các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

Hình thức này dành cho việc kiểm tra nhanh kiến thức, được thực hiện khi không có nhiều thời gian và cần kiểm tra nhiều học sinh trong một thời gian ngắn.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian cho mỗi câu hỏi là hạn chế, kể cả thời gian xem các tệp Media kèm theo.

- Khi hết thời gian của 1 câu, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự động chuyển sang câu tiếp theo.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

3

Kiểm tra mở

Open Test

Hỗ trợ các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

Hình thức này áp dụng cho các trường hợp kiểm tra kiến thức theo kiểu vừa học vừa chơi, vừa kiểm tra vừa xem lại kiến thức. Hình thức này có thể dành cho đối tượng là một nhóm HS hay một lớp học.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian làm từng câu hỏi không hạn chế.

- Với mỗi câu, HS được quyền thực hiện các lệnh bổ sung như xem trợ giúp, kiểm tra xem làm đúng hay sai.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

4

Kiểm tra cộng đồng

Public Test

Hỗ trợ các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

Hình thức kiểm tra này dành cho các hoạt động công cộng, kiểm tra trong một hội trường lớn phía dưới có đông người quan sát. Có thể sử dụng tại một lớp học hoặc toàn trường.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Người dùng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối của Test.

- Hình thức làm bài như sau: khi người dùng nháy vào 1 đáp án, sau một thời gian, pm sẽ thông báo ngay là đúng hay sai và hiện đáp án đúng nếu làm sai. Có Option qui định thời gian làm bài cho 1 câu hỏi trong kiểu Test này: hoặc có hạn chế thời gian (mặc định 1 giây, hoặc không hạn chế thời gian).

- Cách thực hiện là nháy chuột lên một dòng chỉ đáp án (hoặc nháy lên nhiều dòng nếu có nhiều đáp án đúng). Chú ý nếu chưa hết thời gian làm bàicó thể thay đổi và chọn đáp án khác.

- Khi làm hết câu cuối cùng, pm hiện ngay số điểm và số câu hỏi đúng / tổng số câu. Không được phép quay lại xem các câu hỏi đã làm.

- Có hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho mỗi phần làm của thí sinh.

5

Kiểm tra IQ

IQ Test

Hỗ trợ các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

Đây là hình thức kiểm tra tương tự như đối với các kỳ kiểm tra trí tuệ IQ,

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng cho Skin IQ và áp dụng cho các đề kiểm tra thuần túy trắc nghiệm + cặp đôi + điền khuyết.

- HS được phép làm tất cả các câu hỏi không theo thứ tự nào, thời gian làm 1 câu hỏi không hạn chế.

- Khi nộp bài điểm số được công bố là số câu đúng / tổng số câu và không được phép xem lại các câu hỏi đã làm.

4. Bổ xung chức năng Xem nhanh câu hỏi dành cho GV rà soát nội dung câu hỏi trong CSDL

Chức năng Xem nhanh câu hỏi là một lệnh mới bổ sung cho phiên bản iQB 7.0. Chức năng này rất quan trọng và cần thiết cho các GV khi sử dụng và quản trị các ngân hàng câu hỏi của mình. Chức năng này cho phép GV xem nhanh nhưng rất chi tiết nội dung của từng câu hỏi trong CSDL ngân hàng câu hỏi để kiểm tra và cho phép GV sửa ngay nội dung nếu phát hiện sai sót.

Giao diện của chức năng này giống màn hình dưới đây.


Có thể thiết lập bộ lọc cho DS câu hỏi cần kiểm tra thông qua lệnh đặt bộ lọc.


Giao diện thiết lập bộ lọc cho DS câu hỏi của chức năng xem nhanh câu hỏi.

5. Bổ sung tính năng khởi tạo nhanh CSDL với kỹ năng, phạm vi và ma trận kiến thức

Trong các phiên bản iQB trước đây, chúng tôi đã đưa vào lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới một tính năng rất quan trọng: đó là tính năng Tự động tạo kỹ năng và chủ đề kiến thức. Chức năng này sẽ cho phép sau khi tạo CSDL ngân hàng mới sẽ tạo nhanh kỹ năng câu hỏi và ma trận kiến thức của một môn học, khối lớp tương ứng từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên tính năng này không phù hợp với các nhà trường Đại học, Cao đẳng và các trường hợp nếu không muốn tạo CSDL ngân hàng câu hỏi tương ứng với môn học trong trường phổ thông.

Chính vì vậy tính năng mới Tạo nhanh kỹ năng mà phạm vi kiến thứcsẽ thỏa mãn nhu cầu mới này cho các GV các nhà trường đại học, cao đẳng.

Tính năng mới sẽ cho phép người dùng khởi tạo nhanh kỹ năng câu hỏi và ma trận kiến thức theo mô hình tổng quát. Ma trận kiến thức này chỉ được tạo lập bước đầu, sau đó người dùng sẽ có cơ hội thuận tiện hơn để hoàn thiện tiếp tục ma trận kiến thức này.

Sau đây là mô tả sơ lược các bước của qui trình khởi tạo mới này.

Bước 1. Khởi tạo nhanh kỹ năng câu hỏi.

Tại bước này cho phép GV chọn và nhập nhanh các kỹ năng câu hỏi cho CSDL ngân hàng của mình.


Sau khi chọ xong nháy nút Tiếp tục. Nút Thoát để dừng ngay lệnh và thoát khỏi lệnh khởi tạo CSDL hiện thời.

Bước 2. Luwajn chọn số mức phạm vi hệ thống của ma trận kiến thức.

Tại bước này sẽ cho phép người dùng lựa chọn mức của phạm vi kiến thức hệ thống và nhập nhanh các mức kiến thức này.

Chỉ cho phép người dùng lựa chọn 1 trong 2 kiểu: kiểu 1 mức và kiểu 2 mức.

Phía bên trái hộp hội thoại là hình ảnh minh họa cho khái niệm Phạm vi kiến thức hệ thống trong mô hình Ma trận kiến thức mà người dùng đang nhập.

Sau đó người dùng được phép nhập, sửa trực tiếp tên phạm vị hệ thống ngay trên màn hình.

Nhập xong nháy nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nháy nút Quay lại để quay lại bước trước đó.

Bước 3. Khởi tạo nhanh và nhập Phạm vi kiến thức chi tiết tương ứng.

Tại bước này, người dùng sẽ phải nhập tiếp các phạm vi kiến thức chi tiết tương ứng với các phạm vi hệ thống đã nhập tại bước 1.

Hình ảnh bên trái mô phỏng phạm vi kiến thức chi tiết tương ứng với phạm vi hệ thống là các tiêu đề cột phía trên.

Để bổ sung thêm phạm vi chi tiết hãy nháy vào nút có dấu +. Nháy nút có dấu – để xóa đi dòng cuối cùng. Sau khi bổ sung có thể sửa trực tiếp các phạm vi kiến thức chi tiết này.

Nhập xong nháy nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nháy nút Quay lại để quay lại bước trước đó.

Bước 4. Lựa chọn mô hình chủ đề kiến thức của Ma trận kiến thức.

Bước này sẽ yêu cầu người dùng chọn mô hình để chuẩn bị khởi tạo các chủ đề kiến thức cụ thể của ma trận kiến thức. Có 3 mô hình được lựa chọn.

3 mô hình được lựa chọn bao gồm:

1. Mô hình cây 1 mức, đơn giản.

2. Mô hình cây 1 mức, phức tạp.

3. Mô hình cây 2 mức.

Môi mô hình trên đều được thể hiện bằng 1 hình ảnh minh họa để người dùng dễ dàng hình dung.

Lựa chọn xong một trong 3 mô hình trên thì nháy nút Tiếp tục để chuyển sang bước sau.

Bước 5. Nhập, sửa nhanh chủ đề kiến thức.

Tại bước này, người dùng sẽ tiến hành nhập, sửa các chủ đề kiến thức cụ thể. Tùy thuộc vào mô hình đã chọn ở bước 4 mà giao diện nhập tại bước này sẽ khác biệt.

Chú ý chỉ được phép xóa các chủ đề kiến thức lõi, không được phép xóa các chủ đề kiến thức tiêu đề.

Trong cửa sổ trên, muốn xóa các chủ đề lõi thì nháy nút có dấu X ở bên cạnh.

Nháy chuột lên các ô để nhập, sửa các chủ đề này.

Nhập xong nháy nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nháy nút Quay lại để quay lại bước trước đó.

Bước 6. Hoàn thành và kết thúc.

Bước kết thúc.

Phần mềm thông báo hoàn thành như trên. Nháy nút Kết thúc để tiến hành khởi tạo CSDL, nháy nút Hủy lệnhđể hủy toàn bộ quá trình vừa thực hiện.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6593

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn