Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải tệp SVR50_Update
17/12/2006

Một tiện ích nhỏ cho phép các nhà trường đang dùng School Viewer 5.0 (đã mua trước ngày 15/12/2006) sẽ nhanh chóng nâng cấp và sửa các lỗi dữ liệu. Qui trình nâng cấp này rất đơn giản, đảm bảo dữ liệu không mất mát và cập nhật nhanh các tính năng mới của phần mềm.

Tải tệp SVR50_Update.rar
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=660

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn