Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phát hành phần mềm Quản lý quá trình học và dạy trong nhà trường theo thời khóa biểu - TKB MAN bản dùng thử
09/10/2012

Phần mềm Quản lý quá trình học và dạy trong nhà trường theo thời khóa biểu được thiết kế dành riêng cho Hiệu trưởng hoặc Ban Giám Hiệu nhà trường dùng để theo rõi, giám sát các hoạt động hàng ngày trong nhà trường trong suốt thời gian của một năm học.


I. Sau đây là liệt kê một vài chức năng chính của phần mềm này:

1. Chức năng chính quan trọng nhất của phần mềm là Quản lý theo rõi các sự kiện diễn ra trong nhà trường trong suốt thời gian năm học. Các sự kiện này được tích hợp chặt chẽ với thời khóa biểu sẽ làm cho việc quản lý này trở nên rất hiệu quả.

2. Phần mềm có 4 chức năng View chính phục vụ cho việc quản lý này:

- Quản lý thông tin thời gian biểu theo Tuần.

- Quản lý thông tin thời gian biểu theo từng tiết học của từng ngày, tuần.

- Quản lý thông tin liên quan đến các lớp học.

- Quản lý thông tin liên quan đến các giáo viên.

3. Toàn bộ các thông tin, sự kiện chính diễn ra trong nhà trường đều có thể nhập, sửa đổi, xem, in ấn hoặc được gửi tự động cho GV trong nhà trường thông qua email hoặc điện thoại di động.

4. Trong phần mềm còn tích hợp 3 chức năng xem, sửa, điều chỉnh thông tin trực tiếp trên thời khóa biểu, đó là các chức năng: Main Loop, Show All và Browse Teacher là các chức năng quan sát tinh chính dữ liệu thời khóa biểu quan trọng nhất của phần mềm TKB 9.0.

5. Chức năng gửi thông tin thời khóa biểu đến từng Giáo viên và Học sinh trong nhà trường thông qua hệ thống email hoặc điện thoại di động.

6. Chức năng in chi tiết các thời gian biểu hoạt động của nhà trường, các sự kiện, thông tin được theo rõi trong phần mềm.

7. Đặc biệt, phần mềm có tính năng đồng bộ thời gian với thời khóa biểu, trong đó tính năng tự động bật chuông kêu mỗi lần hết tiết học cũ và bắt đầu tiết học mới, chuông kêu vào lớp và kết thúc giờ học. Đây là những tính năng rất đặc biệt và vô cũng hữu ích dành cho người sử dụng phần mềm.

8. Ngoài ra phần mềm còn có các tính năng in ấn thời khóa biểu, chuyển thời khóa biểu toàn trường ra Excel, đưa thời khóa biểu lên mạng Internet rất dễ dàng. Các tính năng này được kế thừa trực tiếp từ phần mềm TKB.

II. Hạn chế duy nhất bản dùng thử:

- Phiên bản TKB MAN 9.0 DEMO được phát hành với đầy đủ toàn bộ chức năng của phiên bản chính thức. Với TKB MAN 9.0 DEMO, người dùng được quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mạnh của phiên bản đầy đủ trong 30 ngày.

- Phần mềm TKB MAN 9.0 DEMO được phát hành hoàn toàn miễn phí cho mọi đối tượng nhà trường và giáo viên.

- Bản TKB MAN 9.0 DEMO có dung lượng 27,75 MB.

- Phần mềm TKB MAN 9.0 DEMO chỉ bao gồm 1 tệp SETUP duy nhất, sau khi tải về và cài đặt là có thể dùng được ngay.

Tải phần mềm TKB 9.0 bản dùng thử SetupURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6702

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn