Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi
16/07/2013

Công việc đầu tiên của mọi người dùng phần mềm iQB là khởi tạo Ngân hàng câu hỏi.

Tuy nhiên muốn khởi tạo được Ngân hàng câu hỏi một cách hoàn chỉnh phải biết và hiểu thêm 2 khái niệm rất cơ bản bên trong các CSDL Ngân hàng: đó là khái niệm Kỹ năng câu hỏi và Ma trận kiến thức. Các thông tin này cần nhập vào Ngân hàng trước khi nhập bất kỳ câu hỏi nào.


Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhanh vai trò của 2 khái niệm quan trọng này.

- Kỹ năng câu hỏilà một danh sách các kỹ năng (ví dụ như biết, hiểu, vận dụng, ...) cần được gán cho mỗi câu hỏi trong Ngân hàng. Trong mô hình kiểm tra đánh giá kiến thức của Bộ GD & ĐT, kỹ năng câu hỏi là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua.

- Ma trận kiến thứclà bảng lưu trữ các chủ đề kiến thức liên quan đến môn học tương ứng với Ngân hàng câu hỏi hiện thời. Ma trận kiến thức không thể thiếu, nó bao gồm các chủ đề kiến thức cần gán cho từng câu hỏi của Ngân hàng.

Mô hình quan hệ giữa CSDL Ngân hàng câu hỏi, Ma trận kiến thức, Kỹ năng câu hỏi và Đề kiểm tra được mô tả trong Sơ đồ dưới đây.


Việc tìm hiểu và nhập các thông tin Ma trận kiến thức, Kỹ năng câu hỏi vào CSDL Ngân hàng là một việc không đơn giản, thậm chí còn rất khó khăn đối với nhiều giáo viên. Do vậy trong chức năng khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới của phần mềm iQB đã có sẵn các chức năng tự động tạo Kỹ năng câu hỏi và Ma trận kiến thức.

Các chức năng tự động này như sau:

1. Về kỹ năng, phần mềm sẽ cho phép người dùng, trong quá trình khởi tạo Ngân hàng câu hỏi mới, sẽ tự động gán và tạo nhanh các kỹ năng câu hỏi cần thiết. Công việc này chỉ cần làm một lần, không cần làm lại nữa.

2. Đối với các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông, phần mềm iQB đã có sẵn chức năng tạo nhanh các Ma trận kiến thức đầy đủ của tất cả các môn học chính thức từ lớp 1 đến lớp 12. Do đó khi tạo các CSDL Ngân hàng câu hỏi môn học này, các giáo viên sau đó không cần nhập lại từ đầu các ma trận kiến thức môn học này nữa.

3. Đối với các môn học không thuộc chương trình phổ thông (đại học, cao đẳng), phần mềm iQB sẽ có chức năng tự động tạo nhanh một mẫu ban đầu của Ma trận kiến thức cho môn học này. Trên cơ sở mẫu này, giáo viên sẽ dễ dàng mở rộng và nhập tiếp toàn bộ Ma trận kiến thức cho môn học này.

Giao diện của chức năng Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới có dạng như hình sau, trong đó chú ý đến 2 bước 4 và 5 dành cho các môn học phổ thông và đại học.


- Nếu thiết lập Ngân hàng câu hỏi cho một môn học phổ thông thì thực hiện tiếp bước 4.

- Nếu thiết lập Ngân hàng câu hỏi cho một môn học không là phổ thông thì thực hiện tiếp bước 5.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7211

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn