Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 2-Câu hỏi mở. Form Luyện tập làm văn
22/10/2013

Form Tập làm văn là một mở rộng trực tiếp của FORM Trả lời câu hỏi. Form này được thiết kế để mô phỏng tất cả các dạng hoạt động giao tiếp, hỏi đáp giữa giáo viên và học sinh trong đó học sinh có thể và cần viết hoặc ghi lại.


Như vậy có thể nói dạng trình bày kiến thức kiểu Hỏi/Đáp, Trả lời câu hỏi là một trường hợp riêng của dạng kiến thức Tập làm văn.

Cũng như mô hình dạng câu hỏi mở, dạng các câu hỏi tập làm văn là rất đa dạng. Rất nhiều phần kiến thức trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học sẽ phải sử dụng Form này.

Ví dụ các phần kiến thức sau đều sử dụng loại FORM tập làm văn này:

- Trả lời câu hỏi theo nội dung bài tập đọc.

- Trả lời câu hỏi theo nội dung bài kể chuyện.

- Bài học chính tả.

- Luyện từ và câu.

- Tất cả các dạng bài tập và câu hỏi khác nhau trong phần Tập làm văn.

Chức năng của Form:

Chức năng chính của Form này là trình diễn, mô phỏng hoạt động dạy học theo cách Trả lời các câu hỏi (tự luận) và luyện viết, luyện làm bài ngay trên máy tính như một dạng tập viết.

Mô hình dữ liệu chính của Form như sau:

- Phần thông tin chung bao gồm thông tin văn bản, hình ảnh và âm thanh (nếu có).

- Nội dung một hay nhiều câu hỏi, có thể có hình ảnh kèm theo.

- Trả lời (A) hay đáp án câu hỏi này.

- Mẫu trả lời (M) là một mẫu đáp án để HS quan sát và học cách trả lời tiếp theo. Vì trong thực tế có nhiều dạng câu hỏi gợi mở có nhiều cách trả lời khác nhau. Mẫu trả lời có thể có tranh, hình ảnh kèm theo.

- Phương án trả lời (P) là một dãy các phương án trả lời cho câu hỏi hiện thời.

- Bài trả lời phải được ghi lại trên máy tính, thông tin này chính là bài Tập làm văn và ký hiệu là (V).

Như vậy mỗi câu hỏi sẽ đi kèm các thông số sau: A, M, P, V.

Form được thiết kế sao cho GV dễ dàng thể hiện từng câu hỏi hoặc toàn bộ các câu hỏi trên màn hình. Với mỗi câu hỏi, GV có thể sử dụng các nút điều khiển để hiển thị hay ẩn đi các thông số như A, M, P hay V.

Ngoài ra Form này còn có 1 chức năng đặc biệt cho phép tự động sinh một số dạng câu hỏi liên quan đến các dạng bài tập khác nhau của tiếng Việt.Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Khuôn dạng đầy đủ của Form sẽ bao gồm các khu vực riêng biệt như hình dưới đây, các khu vực này bao gồm:

- Khu vực thể hiện câu hỏi chính của bài học. Có thể hiện từng câu hỏi hoặc hiện toàn bộ tất cả các câu hỏi trên màn hình. Đáp án (A) cũng được thể hiện ngay trong khu vực này, ngay phía dưới câu hỏi.

- Khu vực thể hiện mẫu câu trả lời (M), nằm dưới câu hỏi.

- Khu vực thể hiện các phương án trả lời (P) phía phải màn hình.

- Khu vực các nút điều khiển chính của Form.

- Khu vực hiện thông tin chung của các câu hỏi của bài học.

- Khu vực dành riêng cho nhập dữ liệu tập làm văn của học sinh.


Bảng các nút điều khiển của Form được mô tả trong sơ đồ sau:


Nút có chức năng làm hiện khung cửa sổ thông tin chung. Các thông tin này có ý nghĩa chung của toàn bài luyện, dùng chung cho tất cả các câu hỏi.


Nháy nút ở góc trên của cửa sổ này để đóng cửa sổ thông tin chung này.

Để làm hiện khung cửa sổ nhập trực tiếp bài văn chính cần nháy nút vào biểu tượng trên thanh công cụ chính của bài học. Cửa sổ tập làm văn này sẽ nằm ngay chính giữa màn hình như hình dưới đây.


Sau đây là mô tả hoạt động và các thao tác chính của Form Tập làm văn.

Mặc định các câu hỏi sẽ hiện ra lần lượt. Muốn chuyển sang câu hỏi tiếp theo thì nháy nút .

Nút dùng để hiện tất cả các câu hỏi lên màn hình, ở chế độ này thì các nút A, M, P, M+, P+ sẽ không hoạt động nữa. Nháy nút để quay trở lại chế độ thể hiện từng câu hỏi trên màn hình.

Các nút dùng để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trong tất cả các khung cửa sổ chính của Form.

Nút có chức năng hiện đáp án trả lời cho câu hỏi hiện thời. Đáp án này sẽ hiện trong cửa sổ chứa câu hỏi và nằm ngay phía dưới câu hỏi.

Nút sẽ hiện mẫu câu trả lời trong khung cửa sổ M. Nếu có nhiều mẫu câu trả lời thì nút (M+) có tác dụng hiện các mẫu trả lời tiếp theo.

Nút sẽ hiện các phương án trả lời trong cửa sổ P. Nếu có nhiều phương án trả lời thì nút có tác dụng hiện các phương án trả lời tiếp theo.

Nút có tác dụng hiện khung cửa sổ tập làm văn cho người dùng nhập trực tiếp câu trả lời cho từng câu hỏi.

Nút có tác dụng xóa thông tin và đóng các cửa sổ M và P trên màn hình.

Nút có ý nghĩa thực hiện lại từ đầu bài học trình diễn này.

Chú ý các cửa sổ M, P, Công cụ đều có một thanh cuốn điều khiển để đóng, mở các cửa sổ này trên màn hình. Nháy chuột lên thanh cuốn điều khiển tương ứng sẽ làm đóng, mở các cửa sổ này.

Đối với riêng cửa sổ M thì có thêm chức năng quan trọng sau: nháy chuột phải lên thanh cuốn điều khiển của cửa sổ này sẽ phóng to cửa sổ này chứa toàn bộ cửa sổ câu hỏi chính. Nháy chuột lần thứ 2 lên thanh cuốn này để đưa cửa sổ M trở về trạng thái ban đầu.

Muốn phóng to cửa sổ chứa câu hỏi lên toàn màn hình hãy nháy nút . Cửa sổ câu hỏi sẽ được phóng to như sau:


Các nút điều khiển trong cửa sổ tập làm văn:

Cửa sổ tập làm văn (V) thực chất là một cửa sổ soạn thảo bình thường. Với mỗi câu hỏi chính cho phép nhập câu trả lời vào 3 màn hình văn bản. Các văn bản này có thể lưu lại hoặc mở ra bất cứ lúc nào.

Nút dùng để lưu văn bản trong cửa sổ đang soạn thảo ra tệp DOC hoặc DOCX.

Nút dùng để mở các tệp DOC, DOCX vào cửa sổ tập làm văn hiện thời. Chức năng này cho phép GV và HS có thể mở lại các bài làm của mình để xem lại.

Nút có tính năng làm hiện trả lời (A) của câu hỏi chính ngay tại cửa sổ này. Nội dung trả lời sẽ hiện tại thanh văn bản bên cạnh chữ A này.

Muốn đóng cửa sổ V hãy nháy nút .

Nếu chọn chế độ Người dùng tự nhập thì trong khung nhập liệu chính cho phép nhập thông tin một câu hỏi chính của Form. Với câu hỏi chính cần nhập các thông số sau:

Phần thông tin chung của các câu hỏi của Form bao gồm các nội dung nhập liệu sau:

- Thông tin bằng văn bản sẽ nhập tại vị trí Thông tin chung các câu hỏi.

- Muốn nhập thêm hình ảnh thì nháy chuột vào nút Hình ảnh sau đó chọn tệp ảnh muốn đính kèm . Phần thông tin chung này chỉ cho phép nhập 1 hình ảnh.

- Muốn nhập thêm phần âm thanh chung thì nháy nút Âm thanh sau đó chọn tệp âm thanh muốn đính kèm.

Hình ảnh dưới đây cho ta nhìn thấy khi cả tệp hình và âm thanh đều đã được nhập.

Phần thông tin câu hỏi chính của Form bao gồm:

- Nội dung câu hỏi chính nhập tại vị trí Câu hỏi chính. Có thể nhập 1 hoặc nhiều câu hỏi đồng thời. Nháy nút để bổ sung thêm 01 câu hỏi chính. Nháy nút để bỏ đi 01 câu hỏi cuối cùng.

- Có thể có hoặc không có hình ảnh kèm theo câu hỏi chính. Cho phép nhập maximum là 3 ảnh kèm theo câu hỏi. Muốn nhập câu hỏi nháy nút Hình ảnh bên cạnh nội dung câu hỏi để nhập ảnh.

Giao diện nhập hình ảnh có dạng sau:


- Nhập các đáp án, trả lời câu hỏi vào vị trí Trả lời câu hỏi. Cho phép nhập từ 1 đến 3 mục trả lời câu hỏi.

Nếu chọn Câu trả lời phụ thuộc vào hình ảnh thì số lượng đáp án trả lời câu hỏi phải trùng khít với số hình ảnh đã nhập. Ngược lại số lượng đáp án trả lời câu hỏi là bất kỳ không phụ thuộc vào việc có hình ảnh hay không.

- Mẫu trả lời (M) tại vị trí Mẫu câu trả lời. Cho phép nhập 1 hay nhiều mẫu trả lời. Cho phép nhập hình ảnh đi kèm mẫu câu trả lời. Để nhập thêm các mẫu trả lời nháy chuột vào nút .

- Các phương án trả lời (P) cho câu hỏi chính được nhập tại vị trí Các phương án trả lời. Chú ý: phương án trả lời không có hình ảnh đi kèm, mỗi phương án nhập trên 1 dòng.

Nếu người dùng chọn tệp ADF File và nhập vào vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp thì Form sẽ sử dụng nội dung của tệp này làm nội dung chính các câu hỏi sẽ trình diễn của Form.

- Nháy chọn check box Sử dụng khuôn mẫu để làm bài có ý nghĩa như sau: FORM sẽ sử dụng khuôn dạng của một số tệp *.DOC. *.DOCX làm mẫu để nhập dữ liệu cho bài luyện tập. Tính năng này dùng khi GV muốn HS làm bài luyện tập, nhập dữ liệu vào một khuôn mẫu có sẵn như bảng biểu, phiếu điều tra, thời khóa biểu. Cho phép sử dụng tối đa 3 tệp mẫu như vậy.

Ví dụ hình dưới đây cho ta thấy đã sử dụng 2 tệp mẫu cho việc tạo khuôn dạng nhập dữ liệu.


Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu nháy nút Chấp nhận để lưu lại bộ dữ liệu đã nhập.

Các dạng câu hỏi tự động sinh của FORM:

Chế độ phần mềm Tự động sinh dữ liệu cho phép Form sẽ tự động sinh ra các câu hỏi để HS làm bài luyện tập.

Đây là chức năng rất đặc biệt của Form: tự động sinh câu hỏi. Các câu hỏi tự động sinh đều sẽ lấy dữ liệu từ các bộ từ điển có sẵn trong phần mềm. Tính năng này của Form hoàn toàn tương tự FORM Trả lời câu hỏi.


Trong chế độ này cho phép chọn kiểu câu hỏi là Ngẫu nhiên hoặc chọn trực tiếp 1 trong số 8 loại câu hỏi như sau.

8 kiểu câu hỏi tự động do phần mềm tự sinh là:

1. Tìm từ chứa vần, âm vần (không có hình kèm theo).

Đây là dạng câu hỏi, ví dụ "tìm từ chứa vần au hoặc ao", dữ liệu được sinh tự động từ bộ từ điển chính tả học sinh có sẵn trong phần mềm.

2. Tìm từ láy.

Đây là dạng câu hỏi, ví dụ "tìm các từ láy bắt đầu bằng chữ L", dữ liệu được sinh tự động từ bộ từ điển từ láy trên 8000 từ đã được nạp sẵn trong phần mềm.

3. Tìm từ chứa vần, âm vần (có hình kèm theo).

Đây là dạng câu hỏi, ví dụ "tìm từ chứa vần au hoặc ao", dữ liệu được sinh tự động từ bộ từ điển chính tả đa phương tiện với trên 1500 từ có hình ảnh, âm thanh kèm theo có sẵn trong phần mềm.

4. Câu đố

Đây là dạng câu hỏi câu đố được sinh từ một từ điển câu đố Việt Nam bao gồm hơn 1000 câu đố có sẵn trong phần mềm.

5. Tìm từ đồng nghĩa

Đây là dạng câu hỏi, ví dụ "tìm các từ đồng nghĩa với từ ăn", dữ liệu được sinh tự động từ bộ từ điển đồng nghĩa tiếng Việt có sẵn của phần mềm.

6. Tìm từ trái nghĩa

Đây là dạng câu hỏi, ví dụ "tìm các từ trái nghĩa với từ to", dữ liệu được sinh tự động từ bộ từ điển trái nghĩa tiếng Việt có sẵn của phần mềm.

7. Tìm thành ngữ, tục ngữ

Đây là dạng câu hỏi tìm thành ngữ, tục ngữ, dữ liệu sinh tự động từ bộ từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam đã nạp sẵn trong phần mềm.

8. Tìm thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa

Đây là dạng câu hỏi cho trước một thành ngữ, tục ngữ tìm các thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa khác, dữ liệu sinh tự động từ bộ từ điển thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa đã nạp sẵn trong phần mềm.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7319

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn