Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 1: Khởi tạo Quiz File. Giao diện chính của phần mềm. Thực đơn và thanh công cụ chính
22/11/2013

Đây là bài học đầu tiên, những thao tác đầu tiên với phần mềm và Quiz File.

1. Khi mới chạy phần mềm, giao diện chính của phần mềm sẽ bao gồm một thực đơn chính và thanh công cụ các lệnh chính như hình dưới đây:
2. Chú ý đến dòng thông tin hệ thống, thực đơn và thanh công cụ chính của phần mềm.

Đối tượng làm việc chính của phần mềm là các CSDL ngân hàng câu hỏi và các Quiz File.

3. Muốn khởi tạo một Quiz File mới, thực hiện lệnh:

Quiz --> Khởi tạo Quiz


Hoặc nháy nút trên thanh công cụ.

4. Xuất hiện hộp hội thoại tạo Quiz mới như sau:


Điền các thông số như sau:

- Tên tệp: tên Quiz file (phần mở rộng mặc định là qbtz).

- Nhập thư mục chứa tệp này.

- Tên đề kiểm tra.

- Mô tả ngắn đề kiểm tra.

Nhập xong nháy nút Tiếp tục.

5. Phần mềm sẽ khởi tạo ngay 1 tệp Quiz, sau đó mở tệp này ra trong 1 cửa sổ như hình sau:


Đây chính là cửa sổ soạn thảo tệp Quiz này.

Chú ý đến 3 khu vực của cửa sổ này như sau:


Các thao tác mở 1 tệp Quiz để soạn thảo như sau:

1. Thực hiện lệnh:

Quiz ---> Mở Quiz.


Sau đó trọn tệp Quiz cần mở.

2. Thực hiện lệnh:

Quiz --> Chỉnh, sửa nội dung Quiz.Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7388

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn