Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 5: Nhập câu hỏi dạng trắc nghiệm một Đúng nhiều Sai
25/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Trong bài học này chúng ta sẽ thực hiện các thao tác nhập loại câu hỏi trắc nghiệm thứ hai, đó là dạng câu hỏi trắc nghiệm 1 đúng, nhiều sai. Đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm hay gặp nhất trên thực tế.


1. Nháy nút để bổ sung thêm câu hỏi dạng Trắc nghiệm với 1 phương án đúng.

Màn hình nhập và sửa câu hỏi dạng này như sau:

Nhập nội dung câu hỏi phía trên. Các phương án nhập phía dưới. Chỉ có một phương án là đúng. Cho phép nhập tối đa là 9 phương án. Nháy nút + để bổ sung thêm 1 phương án, nháy nút - để xóa bớt đi 1 phương án.

2. Tiến hành nhập dữ liệu cho câu hỏi trắc nghiệm dạng Đúng/Sai này.

- Nhập nội dung câu hỏi tại khu vực 1.

- Nhập các đáp án tại khu vực 2. Chú ý mặc định phần mềm sẽ tạo ra 4 đáp án có nội dung là “Phương án 1”, “Phương án 2”, “Phương án 3”, “Phương án 4”, trong đó phương án 1 là đúng. Chúng ta có thể sửa lại các đáp án này theo ý muốn.

- Nhập thông tin đúng/sai tại vị trí 3 bằng cách nháy vào các nút tròn. Lựa chọn Hoán vị cho phép hoán vị thứ tự của một đáp án này bất kỳ.

- Phần mềm cho phép nhập tối đa 9 phương án. Muốn bổ sung thêm 1 phương án thì nháy vào nút , muốn bỏ đi 1 phương án cuối cùng thì nháy vào nút tại góc bên phải của các phương án.

- Tại vị trí 4 có thể kiểm tra tính hợp lý logic của câu hỏi vừa nhập bằng cách nháy vào nút .

3. Sau khi nhập xong câu hỏi nháy nút Cập nhật.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7392

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn