Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 9: Các thao tác làm việc với Quiz File
26/11/2013


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần mềm iQB Quiz Maker có chức năng chính là khởi tạo và làm việc với các Qui File – đề kiểm tra nhanh. Bài học này sẽ trình bày các thao tác làm việc chính với Quiz Files.

1. Chú ý quan sát thực đơn Quiz, tại đây chứa tất cả các lệnh làm việc với Quiz của phần mềm.

2. Chú ý quan sát thanh công cụ hệ thống của phần mềm. Trong đó các công cụ từ vị trí 4 trở đi là làm việc với Quiz.


3. Mở và đóng Quiz

Phần mềm cho phép mở nhiều tệp Quiz.

Mở 1 Quiz file đã có trên đĩa:

Thực hiện lệnh Quiz ---> Mở Quiz hoặc nháy nút .

Xem các Quiz File đang mở

Lệnh từ thực đơn:

Quiz --> Quiz đang mở.

Chọn Quiz file để làm việc

Dùng chuột nháy chọn Quiz trong danh sách Quiz đang mở.

Đóng Quiz file đang mở

Thực hiện lệnh:

Đóng tất cả các Quiz đang mở

Quiz ---> Quiz đang mở ---> Đóng tất cả các Quiz.

4. In ấn và xem Quiz đang mở

Tương tự như đối với Test File, phần mềm có chức năng in ấn Quiz File ra máy in với nhiều kiểu, dạng in khác nhau. Trong đó có cả dạng in Quiz kèm đáp án các câu hỏi.

Lệnh in được thực hiện:

Quiz ---> In Quiz.

Cửa sổ nhập thông tin, kiểu in như sau:

Nhập kiểu in tại khung trái, sau đó nháy nút Thực hiện.

Giao diện PrintPreview một Quiz File có dạng như sau:

Nháy nút Print trên trang này để in Quiz này ra máy in.

5. Chuyển đổi Quiz sang Test File

Muốn chuyển đổi một Quiz File đang mở sang dạng Test File thì thực hiện lệnh:

Quiz ---> Chuyển đổi Quiz sang đề kiểm tra.

Hộp hội thoại xuất hiện như sau:

Nhập tên Test File muốn chuyển đổi, thư mục lưu trữ và nháy nút Thực hiện để tiến hành việc chuyển đổi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7398

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn