Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH GEOGEBRA 5.0 Bài 6: Bài thực hành đầu tiên: vẽ tam giác động
15/02/2014

Đây là bài thực hành đầu tiên với Geogebra. Chúng ta sẽ cùng nhau tập vẽ một hình động đơn giản nhất, đó là hình tam giác.


 Chúng ta sẽ thực hành vẽ hình tam giác theo 2 cách: Cách 1:

- Sử dụng công cụ Điểm mới để tạo ra 3 điểm bất kỳ trên mặt phẳng.

- Sử dụng công cụ Đoạn thẳng để nối các đỉnh trên tạo ra 3 cạnh của tam giác.

Cách 2:

- Sử dụng công cụ Đa giác để tạo ra 1 tam giác bằng cách nháy chuột lần lượt tại 3 điểm bất kỳ trên mặt phẳng, sau đó nháy chuột vào điểm đầu tiên để kết thúc việc tạo ra tam giác.

Chú ý: Khi nháy chuột lên 1 điểm đã có, chú ý khi di chuyển con trỏ chuột tới gần điểm đó, chuột sẽ bị hút vào điểm đó (như nam châm), lúc đó mới nháy chuột).

Hình sau mô tả kết quả của bài thực hành đầu tiên này.

Video bài thực hành:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7487

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn