Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH GEOGEBRA 5.0 Bài 7: Thực hành vẽ tam giác cân, tam giác vuông
17/02/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
Đây là bài thực hành đơn giản tiếp theo với Geogebra. Chúng ta sẽ cùng nhau tập vẽ một tam giác cân và một tam giác vuông. Đây là bài thực hành đầu tiên băt đầu có các yêu cầu quan hệ toán học giữa các đối tượng của hình.


Chúng ta sẽ thực hành vẽ lần lượt 2 tam giác trên theo yêu cầu:

1. Vẽ tam giác cân.

- Trước tiên cần vẽ cạnh đáy của tam giác.

- Sử dụng công cụ Đoạn thẳng để vẽ cạnh đáy của tam giác.

- Sử dụng công cụ Đường trung trực để vẽ đường trung trực của đoạn thẳng vừa vẽ trong bước trên.

- Vẽ 1 điểm chuyển động tự do trên đường thằng trung trục này bằng cách sử dụng công cụ Điểm , sau đó nháy chuột trên đường trung trực trên.

- Sử dụng công cụ Đoạn thẳng để nối cạnh bên của tam giác.

- Ẩn đi đường trung trực.

2. Vẽ tam giác vuông.

- Sử dụng công cụ Đoạn thẳng để vẽ 1 cạnh góc vuông của tam giác.

- Sử dụng công cụ đường vuông góc để vẽ 1 đường thẳng vuông góc với cạnh vừa vẽ và đi qua 1 đỉnh.

- Vẽ 1 điểm chuyển động tự do trên đường thằng vuông góc vừa vẽ bằng cách sử dụng công cụ Điểm , sau đó nháy chuột trên đường vuông góc trên.

- Ẩn đi đường vuông góc.

- Sử dụng công cụ Đoạn thẳng để nối 2 cạnh còn lại của tam giác.

Chú ý: Khi nháy chuột lên 1 điểm đã có, chú ý khi di chuyển con trỏ chuột tới gần điểm đó, chuột sẽ bị hút vào điểm đó (như nam châm), lúc đó mới nháy chuột).

Hình sau mô tả kết quả của bài thực hành đầu tiên này.

Video bài thực hành này :URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7488

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn