Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH GEOGEBRA 5.0 Bài 12: Sử dụng thêm các công cụ đại số để chia ba đoạn thẳng và góc
20/02/2014

Trong bài thực hành này chúng ta sẽ sử dụng thêm các công cụ đại số của phần mềm Geogebra để thực hiện việc chia 3 một đoạn thẳng và một góc cho trước.

Các công cụ đại số này rất hữu ích trong rất nhiều trường hợp.Mục đích của bài thực hành sẽ làm 2 việc sau:

1. Cho trước một đoạn thẳng trên mặt phẳng. Hãy vẽ và xác định 2 điểm trên đoạn thằng này sao cho chúng chia 3 đoạn thẳng đã cho.

2. Cho trước một góc trên mặt phẳng. Hãy vẽ thêm 2 tia sao cho chia 3 góc đã cho.

Xem video phần thực hành của bài học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7499

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn