Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

PM giáo dục di động - TÌM TỪ TRÁI NGHĨA
27/03/2014

PM giáo dục di động - TÌM TỪ TRÁI NGHĨA
Tìm từ trái nghĩa giúp các em luyện tập về từ trái nghĩa trong tiếng Việt. Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng "tìm từ trái nghĩa với từ sau". Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án. Chạm tay vào đáp án để tìm từ trái nghĩa với từ đã ghi trong câu hỏi. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển từ trái nghĩa trong tiếng Việt.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7553

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn