Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu bài luyện Tô màu tiếp theo: Tô màu đồ dùng
01/08/2014

Đây là phần mềm tiếp theo trong nhóm các phần mềm tô màu theo các hình có chủ đề. Chủ đề hình của bài luyện tô màu này là tô màu các đồ dùng, đồ vật hàng ngày xung quanh chúng ta.


Link trực tiếp của phầ mềm trên Cùng học:

http://cunghoc.thnt.vn/bai-hoc/280-0-to-mau-do-dung.html#baihoc

Giao diện chính của phần mềm có dạng như sau:

 

Hiện tại phần mềm có 5 hình để các em tập tô màu. Trong tương lai các hình khác sẽ được bổ sung.

Nháy lên 1 hình để vào cửa sổ tô màu.

 

 

Cách tô màu như sau:

- Chọn màu tô từ bảng màu phía dưới.

- Nháy vào vị trí trên hình để tô màu xung quanh miền đó.

Hộp công cụ tô màu có các công cụ như sau:

 

Hình ảnh hình đang được tô màu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7666

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn