Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TV Lession - Bài 8: Trình diễn bài giảng trong phần mềm TViet Lesson 2.0
06/11/2014

Mô tả các bước thực hiện chức năng trình diễn bài giảng trong phần mềm TViet Lesson 2.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7750

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn