Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 9. Nhóm các dạng Toán tính chất của số và phép toán trong iMath.
01/12/2014

Giới thiệu các dạng toán của nhóm 9: Tính chất của số và phép tính trong phần mềm iMath.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7793

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn