Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải hướng dẫn sử dụng iTester Pro
21/03/2007

iTester Pro có chức năng chính là thực hiện công việc kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra (Test) đã được khởi tạo trước đó bởi iQB Cat hoặc iQB Leo.iTester Pro sẽ tự động trộn câu hỏi và đáp án của các câu hỏi trong đề kiểm tra trước khi cho học sinh tiến hành làm bài trên máy tính. Như vậy nếu hai học sinh ngồi cạnh nhau cùng làm một đề kiểm tra thì thứ tự các câu hỏi và đáp án sẽ được thể hiện khác nhau và hai học sinh này rất ít có cơ hội hỏi bài của nhau.

Tải hướng dẫn sử dụng phần mềm iTester Pro
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=780

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn