Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhóm phần mềm làm quen nhận biết đồ dùng, đồ vật, công dụng của đồ dùng xung quanh dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
04/06/2015

Chúng tôi tiếp tục giới thiệu chi tiết nhóm các phần mềm làm quen, nhận biết đồ vật, đồ dùng hàng ngày dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non.


Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Luyện trí nhớ: đồ vật

Luyện trí nhớ: đồ vật

Giao diện chính:

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh các đồ vật, đồ dùng hàng ngày xung quanh. HS cần nhớ vị trí của 2 hình giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/3-14230543665431423141305316-luyen-tri-nho-do-vat.html#baihoc

http://bit.ly/1RIIESb

 

 

2.

Tìm hiểu tranh: cái gì đây?

Tìm hiểu tranh: cái gì đây?

Giao diện chính:

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi bao gồm:

- Tìm hình, tranh theo tên gọi của đồ vật, đồ dùng.

- Tìm tên của đồ vật, sự vật theo hình ảnh.

- Nhìn hình đoán tên.

Tất cả các dạng bài luyện trên đều hướng đến loại câu hỏi là “Cái gì đây?”.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ về đồ vật, đồ dùng hàng ngày. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/18-14230543665431423141305316-tim-hieu-tranh-cai-gi-day.html#baihoc

http://bit.ly/1FSQsvs

 

 

3.

Tìm hiểu tranh: gì đây?

Tìm hiểu tranh: gì đây?

Giao diện chính:

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi bao gồm:

- Tìm hình, tranh theo tên gọi của sự vật.

- Tìm tên của đồ vật, sự vật theo hình ảnh.

- Nhìn hình đoán tên.

Tất cả các dạng bài luyện trên đều hướng đến loại câu hỏi là “Gì đây?”.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ về các sự vật, hiện vật, sự kiện trong đời sống hàng ngày. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/19-14230543665431423141305316-tim-hieu-tranh-gi-day.html#baihoc

http://bit.ly/1cwUSxe

 

4.

Trắc nghiệm: Đồ vật

Trắc nghiệm: Đồ vật

Giao diện chính:

Câu hỏi được tự động sinh dạng trắc nghiệm. Nội dung là tìm hiểu, nhận biết về các đồ vật, đồ dùng, sự vật trong cuộc sống hàng ngày. Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển đồ vật lớn. HS làm bài luyện bằng cách nháy lên đáp án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sai. Muốn làm bài tiếp theo thì nháy lên nút mũi tên.

http://cunghoc.vn/baihoc/32-14230543665431423141305316-trac-nghiem-do-vat.html#baihoc

http://bit.ly/1Q60NvU

 

 

5.

Tìm hiểu từ qua tranh

Tìm hiểu từ qua tranh

 

Giao diện chính:

Câu hỏi được tự động sinh dạng trắc nghiệm. Nội dung là tìm hiểu, nhận biết về các hiện tượng, sự kiện, sự vật trong cuộc sống hàng ngày. Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ lớn. HS làm bài luyện bằng cách nháy lên đáp án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sai. Muốn làm bài tiếp theo thì nháy lên nút mũi tên.

http://cunghoc.vn/baihoc/33-14230543665431423141305316-tim-hieu-tu-qua-tranh.html#baihoc

http://bit.ly/1JjWnNX

 

 

6.

Phân loại nhóm

Phân loại nhóm

Giao diện chính:

Trên màn hình sẽ xuất hiện 6 hình ảnh tương đương với 6 đồ vật, đồ dùng. Trong số 6 đồ vật này có 5 đồ dùng có ý nghĩa, tác dụng gần giống nhau, còn lại 1 đồ dùng là không phải như vậy. Nhiệm vụ của HS là tìm ra được đồ vật này. Làm bài bằng cách nhấn lên đồ vật đó. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Phần mềm tự động sinh các bài luyện.

http://cunghoc.vn/baihoc/60-14230543665431423141305316-phan-loai-nhom.html#baihoc

http://bit.ly/1JjWrx5

 

 

7.

Trắc nghiệm - Đồ vật

Trắc nghiệm - Đồ vật

Giao diện chính:

Giao diện dạng câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn hình bên trái để chọn phương án đúng. Có thể nghe các đáp án bằng cách nháy lên các hình loa. Phần mềm tự động sinh câu hỏi và đáp án. Nội dung bài học này tìm hiểu các đồ vật trong cuộc sống, xung quanh em.

http://cunghoc.vn/baihoc/252-14230543665431423141305316-trac-nghiem-do-vat.html#baihoc

http://bit.ly/1MjYYWB

 

 

 

8.

Trắc nghiệm - Đồ dùng

Trắc nghiệm - Đồ dùng

Giao diện chính:

Giao diện dạng câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn hình bên trái để chọn phương án đúng. Có thể nghe các đáp án bằng cách nháy lên các hình loa. Phần mềm tự động sinh câu hỏi và đáp án. Nội dung bài học này tìm hiểu các đồ dùng hàng ngày trong cuộc sống, xung quanh em.

http://cunghoc.vn/baihoc/254-14230543665431423141305316-trac-nghiem-do-dung.html#baihoc

http://bit.ly/1BKovBO

 

9.

Tìm hiểu về các phương tiện giao thông

Tìm hiểu về các phương tiện giao thông

Giao diện chính:

Bài học của phần mềm này được sinh tự động dưới dạng bài học nối đồ vật. HS quan sát và cần nối các đồ vật, sự vật phía trên với các từ phia dưới. Nháy lên hình loa để nghe tên đồ vật này. Cách làm bài như sau: nối các hình tròn của các sự vật và tên của chúng. Nối xong thì nháy nút kiểm tra để biết kết quả đúng / sai. Nháy nút mũi tên để chuyển bài học tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2353-1423054456155-tim-hieu-ve-cac-phuong-tien-giao-thong.html#baihoc

http://bit.ly/1M3S1bo

 

 

10.

Quan sát và nhớ

Quan sát và nhớ

Giao diện chính:

Bài học này rèn luyện kỹ năng quan sát và nhớ. Qui trình thực hiện bài học như sau:

- Khi bắt đầu, hàng phía dưới cùng sẽ hiện 4 hình ảnh tương ứng với các đồ vật, đồ dùng, cây cối, thú vật quen thuộc.

- HS phải quan sát các hình đồ vật này. Chúng sẽ chỉ hiện ra trong 10 giây rồi mất đi.

- Sau đó phía trên sẽ hiện ra 8 đồ vật. Nhiệm vụ của HS là nhớ và tìm lại hình ảnh 4 đồ vật đã hiện tại hàng dưới và kéo xuống hàng dưới này.

- Khi kéo xuống đủ 4 hình thì phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sai.

- Nháy nút có hình >> để làm bài tiếp theo.

Phần mềm tự động sinh bài học từ 1 từ điển tranh – từ lớn các đồ dùng, đồ vật, cây cối, động vật.

http://cunghoc.vn/baihoc/218-1423054456155-quan-sat-va-nho.html#baihoc

http://bit.ly/1GjUlwI

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7879

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn