Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng iQB Leo bằng hình ảnh
20/04/2007

Từ khi phát hành sản phẩm iQB Leo – Ngân hàng đề kiểm tra đã được các trường, các thầy cô hưởng ứng và thấy được lợi ích thiết thực của phần mềm này mang lại. Trên trang web của chúng tôi đã có rất nhiều bài viết chuyên sâu về các tính năng và cách sử dụng của iQB. Tuy nhiên, để đáp ứng một số yêu cầu của một số các thầy cô về cách sử dụng phần mềm này.Chúng tôi xin tóm tắt cách sử dụng iQB bằng hình ảnh giúp người dùng có khả năng sử dụng phần mềm một cách nhanh nhất.

Các thầy cô có thể tải phần hướng dẫn sử dụng iQB tại đây.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=845

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn